Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 4 oktober 2018, 10:44
#pensioen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) pleit voor een systeem van automatisch pensioensparen voor iedereen. Niet alleen voor werknemers, ook voor zelfstandig ondernemers.

Rapport Rondkomen na pensionering

Vandaag presenteert het Nibud het rapport 'Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst'. Daarin wordt beschreven hoe consumenten niet uit zichzelf aan de slag gaan met hun pensioen. Daarom vindt het Nibud dat mensen niet zelf verantwoordelijk moeten zijn voor hun inkomen na pensionering.

In het rapport wordt beschreven dat veel gepensioneerden moeilijk kunnen rondkomen. 

Uitkomsten van onderzoek Rondkomen na pensionering door het Nibud

Automatisch pensioen opbouwen

Het instituut redeneert: "Een systeem waarin werkenden automatisch – op grond van bepaalde kwaliteitseisen zoals een minimaal opbouwpercentage – pensioen opbouwen, waarborgt dat mensen die niet zelf aan de slag (kunnen) gaan met hun inkomenssituatie na pensionering, wel over voldoende pensioen beschikken. Alleen diegenen die kunnen aantonen na pensionering voldoende inkomen te hebben voor alle uitgaven, zouden van deze standaardoptie mogen afwijken."

 

 

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.