Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 8 oktober 2019, 15:25
#sparen

De inflatie in Nederland over september is uitgekomen op 2,6% (CPI). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is weliswaar lager dan de inflatie in augustus (2,8%) maar nog steeds fors hoger dan het gemiddelde in de eurozone (0.9%). De hoge inflatie is slecht nieuws voor Nederlandse spaarders: de reële rente ligt voor de meeste spaarders momenteel op 2,5%. Negatief wel te verstaan...

Reële spaarrente

In onderstaande grafiek hebben wij de Nederlandse inflatie (CPI) en de hoogste spaarrente voor een vrij opneembare spaarrekening naast elkaar gezet. Als je van de spaarrente de inflatie aftrekt, houd je de reële rente over. Deze reële rente ligt in Nederland de laatste 2 maanden rond de -2,4%. Dat houdt in dat je momenteel 2,4% per jaar aan koopkracht kwijtraakt als je het geld op een spaarrekening laat staan. En dan houden we nog geen rekening met mogelijke vermogensbelasting in box 3.

Dat is een hoogst uitzonderlijke en onwenselijke situatie. Normaal gesproken zou de reële rente positief moeten zijn. In de grafiek kun je zien dat de spaarrente in de afgelopen 10 jaar weliswaar regelmatig boven de inflatie uitgekomen is, maar dat een negatieve reële rente regelmatig voorgekomen is.

Historische reële rente in Nederland

Bron: HomeFinance.nl

Beleid van de ECB

Een belangrijke oorzaak van de negatieve reële rente is het beleid van de ECB. De ECB streeft er naar om de Europese inflatie stabiel te houden en het liefst net onder de 2%. Als je puur kijkt naar de inflatie in Nederland dan zou de ECB de rente momenteel eerder moeten verhogen dan verlagen. De inflatie in Nederland komt al enige maanden boven de 2% uit en het extra stimuleren van de economie door het verlagen van de rentes of het opkopen van obligaties is totaal niet logisch. Waarom doet de ECB er dan toch alles aan om de economie op deze manier te stimuleren? Dat is omdat de inflatie in andere Europese landen veel lager is en er angst bestaat voor een recessie.

Inflatie in Europa

In onderstaande tabel hebben wij 3 inflatiecijfers naast elkaar gezet: de geharmoniseerde inflatiecijfers van Nederland, Italië en de Eurozone in zijn geheel. Geharmoniseerd houdt in dat bij alle cijfers uitgegaan is van exact dezelfde basisgegevens (exact hetzelfde mandje goederen en diensten) zodat de inflatiecijfers van verschillende landen goed vergeleken kunnen worden.

Bron: HomeFinance

Duidelijk is dat Nederland op dit moment een veel hogere inflatie kent dan het Europese gemiddelde. Duidelijk is ook dat de inflatie in Italië ruim onder het Europese gemiddelde ligt. Deze cijfers maken meteen het dilemma van de ECB duidelijk: sommige landen binnen de eurozone moeten gestimuleerd worden terwijl datzelfde beleid voor andere landen heel negatieve bij-effecten heeft.

In onderstaande tabel van Inflation.eu staan de laatste inflatiecijfers van een groot aantal Europese landen (niet alle cijfers van september zijn al bekend) op een rij:

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.