Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 17 oktober 2019, 09:33
#economie

Er is eindelijk wat goed nieuws voor mensen met een pensioen: volgens de ABN AMRO neemt het staatspensioen over 2019 en 2020 in totaal met maar liefst 8,3 procent toe. Dit staat in de Pensioenmonitor van ABN Amro. De groei van de AOW is in 10 jaar niet zo groot geweest en de bank spreekt dan ook van een "uitzonderlijke groei".

Redenen grote stijging AOW

In de pensioenmonitor wordt toegelicht dat de stijging (vooral) te danken is aan 3 factoren:

  • de stijgende CAO-lonen: de AOW is via het minimumloon gekoppeld aan de CAO-lonen
  • een hogere heffingskorting: deze heffingskorting weegt mee in de koppeling minumumloon/AOW
  • een grotere stijging van de consumentenprijsindexatie: de overheid houdt rekening met de (verwachte) inflatie bij het bepalen van de AOW

Cijfers staan nog niet vast

De AOW-uitkeringen worden elk half jaar aangepast. De Sociale Verzekeringsbank moet de cijfers voor volgend jaar nog bekendmaken. Voorlopig moeten Nederlandse pensioengerechtigden dus nog even afwachten of de verwachtingen van de ABN AMRO uit zullen komen.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.