Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 17 augustus 2021, 08:48
#verzekeringen

In Limburg zijn enorme waterschades ontstaan door de watersnood van afgelopen maand. De bewoners en bedrijven van het gebied rondom de overstroomde rivieren moeten forse bedragen uitgeven om hun woningen, gebouwen en inboedels terug te krijgen naar wat ze waren. 

Schade door natuurrampen lastig te verzekeren

Schade door natuurgeweld is nauwelijks verzekerbaar. Overstromingen vallen onder deze noemer.

Verzekeraars keren ruimhartig uit

Verzekeraars hebben al aangegeven hierin mee te denken. Het Verbond van Verzekeraars meldt:

We zien dat het bij onze leden goed gaat en dat niet-gedekte zakelijke overstromingsschade uit ruimhartigheid toch wordt vergoed door verzekeraars.

Er zijn echter ook verzekeraars die niet bij het Verbond zijn aangesloten, die keren niet altijd uit. Ook bij de zogeheten beurspolissen kunnen problemen ontstaan rondom de schadevergoeding.

Rijksoverheid dicht gat voor 90%

De Rijksoverheid gaat het gat tussen de uitkering van de verzekering en de werkelijke schade voor 90% vergoeden. Dat doen ze vanuit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Op de website van het Rvo staat te lezen:

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater en de overstromingen in Limburg van juli 2021. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen melden via deze pagina hun waterschade. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

De details worden nog door het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgewerkt in een ministeriële regeling 

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.