Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 4 oktober 2017, 10:02
#betalen

Betaalvereniging Nederland heeft onderzoek gedaan naar hoe veilig we ons voelen bij digitaal bankieren en betalen. Daaruit blijkt dat Nederlanders best veel weten over veilig betalen, maar daar niet altijd naar handelen.

Beveiliging voldoende, weinig zorgen om risico's

Negen van de tien deelnemers aan het onderzoek geven de beveiliging van hun digitale bankzaken een voldoende of hoger. Slechts vijf procent vindt dat de bank meer moet doen om fraude te voorkomen. Bijna twee derde acht de kans om zelf slachtoffer te worden van fraude bij elektronisch bankieren en betalen minder dan 50%.

Fraudevormen en tegenmaatregelen bekend

De meeste deelnemers zeggen goed bekend te zijn met gangbare vormen van fraude. Hierbij valt te denken aan phishing, malware, factuurfraude en 'shouldering' (mensen die meekijken bij het pinnen). Ook is het behoorlijk bekend wat men kan doen om die fraudevormen te voorkomen.

Toch niet altijd opgevolgd

Ook al kent men de tegenmaatregelen, ze worden niet altijd opgevolgd. Afzenderadressen van e-mails worden maar door twee van de drie deelnemers gecontroleerd om phishing te voorkomen. Meer dan één op de tien leent weleens de betaalpas mét pincode uit. Bovendien werken veel mensen de programma's op hun computer niet regelmatig bij.

Nieuwe dreigingen

Uit een ander onderzoek - een cybersecurityonderzoek door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) - blijkt dat de bekendheid met nieuwe digitale dreigingen niet groot is. Daarbij gaat het om onbeveiligde WiFi-netwerken, 'juice jacking' en 'key loggers'.

Kans op fraude verkleinen

De kans om slachtoffer te worden van fraude wordt kleiner naarmate men zich beter houdt aan de basale veiligheidregels zoals die te vinden zijn op Veiligbankieren.nl.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.