Search
Close this search box.

Sparen met voorwaarden

Mogelijke regels bij de spaarbank – voordelen en nadelen

Spaarrekeningen kunnen voorwaarden hebben. Soms zorgen die voorwaarden ervoor dat je een rekening niet kunt openen, of juist dat je er geen geld van kunt opnemen. Ook kan het voorkomen dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om de hoogste rente te krijgen.

Voordelen en nadelen van sparen met voorwaarden

Sparen met voorwaarden heeft voordelen en nadelen. Dat kan de keuze van een spaarrekening ingewikkeld maken. Daarom geven wij hier antwoord op allerlei vragen over spaarvoorwaarden. Heb jij een vraag die niet beantwoord wordt? Laat het weten via [email protected], dan voegen we die toe!

Eisen aan de rekeninghouder

Sommige spaarrekeningen kunnen niet door iedereen geopend worden. Daarbij gaat het dan niet om het saldo, maar om de persoon die de rekening wil openen. We beantwoorden vragen over de eisen die banken kunnen stellen aan de rekeninghouder.

Er zijn spaarrekeningen die alleen bestemd zijn voor kinderen of jongeren. Zo’n rekening kan alleen geopend worden op naam van een minderjarige – dus niet op naam van de volwassen ouder of grootouder.

 

Rekeningen voor jeugdsparen
Dit zijn speciale rekeningen voor jeugdsparen, op naam van het kind. Wel is het mogelijk – of simpelweg noodzakelijk – om als mederekeninghouder, wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde op de rekening vermeld te worden.

 

Jeugdspaarrekeningen vergelijken

Er zijn banken die als voorwaarde voor het openen van een spaarrekening hanteren dat je ook een betaalrekening bij hen hebt. Heb je geen betaalrekening bij die betreffende bank, dan kun je er dus géén spaarrekening openen. De eis dat je er een betaalrekening opent eis mag een bank inderdaad stellen.

Kosten van een betaalrekening 
Zo’n betaalrekening brengt doorgaans kosten met zich mee. Daardoor kan het sparen bij die bank – als je niet van plan bent er jouw dagelijkse bankzaken onder te brengen – een stuk minder interessant worden.

In principe is het niet noodzakelijk om een betaalrekening te hebben om te kunnen sparen. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk om te functioneren in de maatschappij zonder betaalrekening.

Betaalrekening kan meestal bij een andere bank
De betaalrekening hoeft niet per se bij dezelfde bank te lopen als de spaarrekening. Sommige banken stellen als eis dat je daar ook een betaalrekening hebt – maar de meeste doen dat niet.

Betaalrekening als tegenrekening bij internetsparen
Voor internetsparen geldt wel vrijwel altijd dat het noodzakelijk is om een betaalrekening te hebben – willekeurig bij welke bank. Bij internetsparen wordt gewerkt met een standaard tegenrekening: een opname van de spaarrekening gaat altijd naar de tegenrekening.

Voorwaarden aan storting en saldo

Voor sommige spaarrekeningen geldt dat er eisen worden gesteld aan het bedrag dat je op de rekening stort en/of het saldo dat je er in de loop van de tijd op hebt staan. Wat voor eisen zijn dat? En wat voor gevolgen kunnen die hebben? Wij geven je de antwoorden op deze vragen!

Een bank kan als voorwaarde voor een spaarrekening een ‘minimale eerste storting’ hanteren. Dat houdt in dat je – om de rekening te kunnen openen – tenminste dat bedrag moet storten. Doe je dat niet binnen een bepaalde tijd, dan wordt de geopende rekening weer opgeheven. 

In theorie kan een bank een minimaal saldo als voorwaarde hanteren: dat de rekening opgeheven wordt als dat geld er niet meer op staat. In de praktijk wordt deze voorwaarde niet op die manier gebruikt.

Geen rente meer beneden minimaal saldo
Wat wel voorkomt is dat de bank geen rente meer vergoedt als jouw saldo onder het minimum vastgestelde bedrag komt.  Het uitgangspunt is dat je daar niet op zit te wachten en dus wel zorgt dat jouw saldo boven die grens blijft.

Er zijn spaarrekeningen waarbij het rentepercentage dat je krijgt afhankelijk is van het saldo dat erop staat. Dat kan op verschillende manieren werken:

 • alleen rente boven een bepaald saldo
 • bonusrente als geld er langere tijd op staat
 • staffel waarmee de rente bepaald wordt

 

Alleen rente boven een bepaald saldo
Soms is in de voorwaarden opgenomen dat de bank alléén rente geeft als jouw saldo boven een bepaald minimum is. Zo willen ze ervoor zorgen dat je de rekening niet (bijna) leeg laat staan.

Bonusrente als geld er langere tijd op staat
De bank wil graag dat jij je geld lekker lang bij hen laat staan. Om dat te stimuleren hebben sommige rekeningen een ‘bonusrente’ – over het saldo dat er de hele maand of het hele kwartaal op heeft gestaan krijg je een hogere rente dan over het geld dat er maar een deel van die periode stond.

Staffel waarmee de rente bepaald wordt
Bij een staffel wordt de rente vastgesteld met een tabel. Doorgaans geldt dan: hoe hoger het saldo op de rekening, hoe hoger de rente. Het kan echter ook zo zijn dat de rente juist lager, nul of zelfs negatief wordt bij een hoog saldo.

Het klinkt misschien gek maar inderdaad : veel rekeningen kennen een maximaal saldo. Het is dan meestal niet zo dat je er niet méér op kunt storten, wel dat er dan geen rente meer vergoed wordt.

Spaarrekeningen met een verplichte maandelijkse storting zijn vrij gebruikelijk. Met die verplichting wil de bank jou aansporen om structureel te sparen – wat op zich natuurlijk een goed idee is.

Automatische incasso
De manier waarop die verplichting vormgegeven wordt is simpel: je moet een machtiging voor automatische incasso tekenen. Daarmee geef je de bank toestemming om elke maand een x-bedrag van jouw betaalrekening te halen en op jouw spaarrekening te zetten. 

Maandelijks bedrag: minimum én maximum
Het bedrag van die maandelijkse storting mag je zelf bepalen, maar wel binnen grenzen. Er zal altijd een minimum bedrag gelden en vaak ook een maximum.

Regels voor opnemen van spaargeld

Ook voor het opnemen van jouw spaargeld kan de bank voorwaarden instellen. Sluit je zo’n rekening af, dan ga je akkoord met de opnamebeperkingen – of met de gevolgen die tóch geld opnemen met zich meebrengen. Laten we daar wat vragen over beantwoorden…

Geld op een deposito staat in principe vast: het is niet de bedoeling dat je ervan opneemt totdat de looptijd voorbij is. Dat kan gaan om een aantal jaren, of een aantal maanden. 

 

Vergelijk deposito’s

 

Uitzonderingen op opnameverbod
Toch zijn er vaak wel uitzonderingen op dat verbod om geld op te nemen van een deposito. Die regels verschillen sterk per bank. Bij de één is er een hele lijst van situaties waarin opnemen mogelijk is, bij de ander is die heel beperkt. Het is goed om de voorwaarden van een deposito dus goed te bekijken voordat je het opent. Zo weet je waar je voor kiest.

Niet alleen op een deposito kunnen opnamebeperkingen gelden. Ook sommige spaarrekeningen hebben behoorlijke opnamedrempels. Deze drempels kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Geld niet opneembaar tot een bepaald moment
 • Maximaal bedrag per periode
 • Aanmeldperiode
 • Opnamekosten
 • Rentestraf

 

Geld niet opneembaar tot bepaald moment
Zo zijn er rekeningen voor jeugdsparen waarvan pas geld opgenomen kan worden als het kind 18 jaar is geworden.

 

Jeugdsparen vergelijken

 

Maximaal bedrag per periode
Er zijn rekeningen waarvan je wel geld kunt opnemen, maar niet onbeperkt. Er is dan een maximum bedrag vastgesteld dat je per maand, kwartaal of jaar kunt opnemen van de rekening.

Aanmeldperiode
Bij een aanmeldperiode moet je ruim van tevoren aankondigen dat je geld wilt gaan opnemen van de rekening. Bijvoorbeeld een maand: dan meld je de opname aan bij de bank en kun je het een maand later werkelijk van de rekening af halen.

Opnamekosten
Wat ook kan: dat er standaard opnamekosten in rekening worden gebracht als je geld opneemt van de rekening. Het kán dus wel, maar het gaat je geld kosten. Dan denk je wel even goed na voordat je besluit tot het opnemen van je spaargeld.

Opnamekosten kunnen ook aanvullend gelden op het maximaal bedrag per periode of op de aanmeldperiode: wil je meer opnemen dan het maximum, of houd je je niet aan de periode, dan betaal je kosten.

Rentestraf
Tot slot kan er een regel gelden dat het percentage spaarrente omlaag gaat als je geld van de rekening opneemt. Dat komt dan doordat de opname ervoor zorgt dat jouw saldo beneden een grens komt, of doordat je de ingestelde bonusrente misloopt.

De meeste spaarrekeningen kennen geen opnamekosten, maar het kán wel. Dat staat dan vermeld in de voorwaarden van de spaarrekening. Je vindt daar terug of er opnamekosten van toepassing zijn, hoe hoog die kosten zijn, wanneer ze in rekening worden gebracht en wanneer niet. 

Overweeg je een rekening met opnamekosten, verdiep je dan goed in die regels – om tegenvallers in de toekomst te voorkomen.

Met ‘vrij opneembaar’ bedoelen we dat er géén opnamebeperkingen zijn voor het geld dat op die spaarrekening staat. Je kunt het opnemen wanneer je maar wilt, zonder dat daar regels of directe kosten aan verbonden zijn.

Let op: niet altijd maximale rente
Goed om te beseffen is dat bij sommige rekeningen een opname er wel voor zorgt dat je een lager rentepercentage krijgt. Dat zie je dan terug bij de voorwaarde over de maximale rente.

Sommige spaarrekeningen zijn op zich vrij opneembaar: je kunt er geld van opnemen wanneer je maar wilt. Daarvoor hoef je niet aan voorwaarden te voldoen en je hoeft er ook geen kosten voor te betalen.

Mislopen bonusrente
Toch kan zo’n opnamen je indirect wel geld kosten. Bijvoorbeeld doordat er een bonusrente van toepassing is voor geld dat langer op de rekening staat. Dan krijg je de maximale rente alleen over het saldo dat bijvoorbeeld een heel kwartaal is blijven staan. Neem je in de tussentijd op, dan krijg je over het opgenomen bedrag een lager rentepercentage. Of misschien zelfs over het hele saldo. Je krijgt dan dus niet altijd de maximale rente.

Keuze van een spaarrekening of deposito

Het kiezen van de spaarrekening of deposito kan soms best lastig zijn. Er zijn zoveel verschillende rentes en voorwaarden! Hoe zorg je ervoor dat je de rekening opent die voor jou de beste is? Je hebt ongetwijfeld iets aan de antwoorden die we al gaven op vragen van anderen.

Bij de keuze van een spaarrekening of deposito om te openen kijk je waarschijnlijk als eerste naar de rente. Dat is logisch, maar kan ook verraderlijk zijn. Er zijn meer aspecten om op te letten naast de spaarrente:

 • spaargarantie
 • voorwaarden

 

Spaargarantie
Zoals we uitgebreid bespreken bij de vragen over Sparen met garantie is het belangrijk om na te gaan hoe het zit met de veiligheid van je spaargeld. Is er een depositogarantiestelsel van toepassing, en zo ja – van welk land?

Voorwaarden
Daarnaast kunnen er voorwaarden gelden voor de spaarvorm met de hoogste rente. Kijk goed hoe het zit met die voorwaarden en besluit of die voorwaarden voor jou een probleem zijn. Als compensatie voor de beperkingen die voorwaarden opleveren krijg je meestal wel een hogere rente, dus dat moet je tegen elkaar afwegen.

Nee hoor! Het hoeft helemaal niet verkeerd te zijn om te kiezen voor een spaarvorm met voorwaarden. Als die voorwaarden je later maar niet zodanig beperken dat je erdoor in de problemen komt. Bijvoorbeeld doordat jouw geld muurvast staat terwijl je het opeens hard nodig hebt.

Hogere spaarrente
Voorwaarden zorgen er doorgaans voor dat de spaarrente hoger is. Dat voordeel moet het nadeel van de beperkingen compenseren.

Sommige voorwaarden zijn geen probleem
Niet alle voorwaarden die een bank stelt hoeven voor jou een probleem te zijn. Misschien heb je er helemaal geen last van… dan is die rekening voor jou juist een goede keuze, want je krijgt er wel een hogere rente door.

=> Minimale eerste storting
Neem bijvoorbeeld een minimale eerste storting. Dat is een voorwaarde – maar als jij toch al van plan was dat bedrag te storten heb je er geen nadeel van.

=> Verplichte maandelijkse storting
Een ander voorbeeld is de verplichte maandelijkse storting. Als jij toch al graag per maand een bedrag spaart is dat alleen maar handig. En als het geld dan ook nog eens wel vrij opneembaar is, dan heb je er verder geen last van.

Voor het maken van jouw keuze ga je éérst te beslissen wat voor jou mogelijk en belangrijk is. Daarna is het pas zinvol om te gaan vergelijken. Stel jezelf een aantal vragen:

 

 • Welk bedrag heb ik nu om te storten?
 • Kan en wil ik mijn geld vastzetten op een deposito?
 • Welk bedrag kan en wil ik per maand gaan sparen?
 • Voor wie spaar ik?
 • Waarvoor spaar ik? Heb ik een specifiek spaardoel?
 • Wil ik groen sparen?
 • Is de vrijheid om mijn geld op te nemen wanneer ik wil belangrijk?

 

Met jouw antwoorden op deze vragen kun je bepaalde spaarvormen of rekeningen al wegstrepen. Daarna ga je vergelijken. In die vergelijking kun je rekeningen én deposito’s meenemen als vastzetten voor jou een optie is. Zo niet, dan kijk je alleen naar de spaarrekeningen.

 

Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk deposito’s

Met ‘vrij opneembaar’ bedoelen we dat er géén opnamebeperkingen zijn voor het geld dat op die spaarrekening staat. Je kunt het opnemen wanneer je maar wilt, zonder dat daar regels of directe kosten aan verbonden zijn.

Let op: niet altijd maximale rente
Goed om te beseffen is dat bij sommige rekeningen een opname er wel voor zorgt dat je een lager rentepercentage krijgt. Dat zie je dan terug bij de voorwaarde over de maximale rente.

Sommige spaarrekeningen zijn op zich vrij opneembaar: je kunt er geld van opnemen wanneer je maar wilt. Daarvoor hoef je niet aan voorwaarden te voldoen en je hoeft er ook geen kosten voor te betalen.

Mislopen bonusrente
Toch kan zo’n opnamen je indirect wel geld kosten. Bijvoorbeeld doordat er een bonusrente van toepassing is voor geld dat langer op de rekening staat. Dan krijg je de maximale rente alleen over het saldo dat bijvoorbeeld een heel kwartaal is blijven staan. Neem je in de tussentijd op, dan krijg je over het opgenomen bedrag een lager rentepercentage. Of misschien zelfs over het hele saldo. Je krijgt dan dus niet altijd de maximale rente.

Nieuwsbrief
Op de hoogte van sparen

je gegevens zijn veilig

Nieuws over Sparen

Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek