Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Heel veel Nederlanders gaan per jaar wel één of meer keren naar het buitenland. Soms maken ze voordat ze op reis gaan medische kosten, zoals vaccinaties. Tijdens die reis kunnen ze last krijgen van medische problemen. Hoe werkt het met de vergoeding van de kosten van de benodigde medische hulp in het buitenland? We bespreken de dekking in de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekeringen.

Zorgpremie 2023 berekenen

De kosten van medische hulp in het buitenland

Medische hulp kost geld. Dat is overal zo - of u nu in Nederland zorg nodig heeft of in het buitenland. Het niveau van de kosten ligt wel in ieder land heel anders. Er zijn landen waar ze minder in rekening brengen voor medische hulp dan in ons land. En er zijn landen waar de zorg veel duurder is dan in Nederland.

Verschil spoedeisende en niet-spoedeisende hulp

Bij de vergoedingen is het verschil tussen spoedeisende en niet-spoedeisende hulp van belang. Onder spoedeisende hulp wordt medische zorg verstaan die u niet heeft kunnen voorzien en die niet uitgesteld kan worden tot na terugkeer in Nederland.

Niet-spoedeisende hulp is bijvoorbeeld:

 • Onverwachte niet spoedeisende hulp
  U krijgt onverwacht te maken met klachten. Deze klachten zijn echter niet ernstig en vragen niet om directe zorg. U kunt wachten tot u weer in Nederland bent voordat u medische stappen zet.
 • Geplande zorg in het buitenland
  U gaat bewust naar het buitenland voor een bepaalde behandeling. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekozen als er in Nederland voor een bepaalde behandeling een wachtlijst bestaat. Of als de noodzakelijke (of gewenste) zorg binnen Nederland niet beschikbaar is.

Zorgverzekeringen in Nederland

In Nederland hebben we een stelsel van zorgverzekeringen. Dit stelsel bestaat uit basisverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen. Het afsluiten van een basisverzekering is verplicht - dat is wettelijk zo geregeld. Of u daarnaast ook een aanvullende zorgverzekering afsluit is helemaal uw eigen keuze.

Zorgt ons stelsel van zorgverzekeringen ook voor het betalen van de kosten van zorg in het buitenland? En zit dat dan in de dekking basisverzekering en/of heeft u daarvoor een aanvullende zorgverzekering nodig?

Dekking voor medische hulp in het buitenland in de basisverzekering

De basisregel bij gezondheidsproblemen in het buitenland is dat kosten voor spoedeisende zorg onder de dekking van de basisverzekering vallen. Deze kosten worden vergoed tot maximaal het tarief dat in Nederland gangbaar is voor die behandeling.

Gaat u dus naar een land waar zorg duurder is dan in Nederland? Dan kan het zo uitpakken dat u vanuit de basisverzekering niet alle kosten vergoed krijgt. Met een aanvullende zorgverzekering kunt u zich hiervoor bijverzekeren.

Bovendien dekt de basisverzekering alléén de kosten van de behandeling zelf. Maakt u kosten die niet direct samenhangen met de betreffende behandeling? Die vallen vaak niet onder de dekking van de basisverzekering - ook al kunt u die kosten niet voorkomen. Ook de kosten van vaccinaties voordat u naar het buitenland vertrekt vallen niet onder de basisverzekering.

Medische hulp in het buitenland en het eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat houdt in dat u bij zorgkosten die onder de basisverzekering vallen het eerste deel dat u jaarlijks declareert (het eigen risico bedrag) zelf betaalt. Ook de kosten van medische zorg in het buitenland vallen onder het eigen risico.

Aanvullende zorgverzekering of reisverzekering

Bent u bang dat uw basisverzekering niet voldoende dekking biedt voor uw zorgkosten in het buitenland? Dan kunt u dit risico afdekken met een aanvullende zorgverzekering. Overigens bieden ook veel reisverzekeringen een goede aanvullende dekking voor zorgkosten in het buitenland.

Dekking voor medische hulp in het buitenland in aanvullende verzekeringen

Qua dekking voor medische zorg in het buitenland zijn er grote verschillen tussen de verschillende aangeboden aanvullende zorgverzekeringen. Voorbeelden van mogelijke dekkingen:

 • kosten voor spoedeisende hulp die niet binnen de basisverzekering vallen. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland;
 • kosten voor onverwachte maar niet-spoedeisende hulp;
 • vaccinaties;
 • geplande zorg. Vaak geldt dat alleen bij bepaalde behandelingen een vergoeding geboden wordt, bovendien geldt vaak een maximum vergoeding;
 • repatriëring bij ziekte of ongeval;
 • kosten voor opsporing bij vermissing.

Het hangt van de gekozen zorgverzekeraar en zorgverzekering af welke dekking er is. Vaak gelden wel beperkingen. Zo kan het zijn dat een zorgverzekeraar geen kosten van medische zorg vergoedt wanneer die kosten veroorzaakt worden door extreme sporten zoals bergbeklimmen of kajakken. Bovendien geldt dat meestal alleen de zorgkosten zelf vergoed worden. Allerlei bijkomende kosten als extra reiskosten (extra vliegtickets, etc.) vallen vaak buiten de dekking. Om deze risico's af te dekken is dan toch een reisverzekering nodig.

Dekking en premie zorgverzekeringen vergelijken

Zorgverzekering en reisverzekering

Veel mensen zijn in het bezit van een doorlopende reisverzekering of sluiten een kortlopende reisverzekering af zodra ze een reis boeken. Binnen die reisverzekeringen zijn bepaalde kosten voor medische hulp in het buitenland vaak ook gedekt.

Dan kan er sprake zijn van een "dubbele verzekering". Dit houdt in dat bepaalde risico's door meer dan één verzekering gedekt worden. Toch is het afsluiten van een reisverzekering meestal wel te adviseren. Een reisverzekering dekt allerlei risico's die niet onder de (aanvullende) zorgverzekering vallen. Dit geldt allereerst voor niet-medische risico's (diefstal, schade aan eigendommen, etc.), maar ook voor een aantal medische risico's. Vooral als u een bijzondere reis maakt is een reisverzekering vaak onontbeerlijk. Hierbij kunt u denken aan:

 • een wereldreis. Vanwege de bestemmingen en duur van de reis kan het zijn dat de dekking van uw zorgverzekering tekort schiet;
 • een reis waarbij u bijzondere sporten gaat beoefenen zoals skiën of duiken of zelfs extreme sporten als bergbeklimmen, kajakken of parachute springen. Het kan zijn dat uw zorgverzekering geen dekking biedt als er iets mis gaat tijdens het beoefenen van dit soort sporten of hobby's.

Bovendien brengt een medische behandeling vaak extra reiskosten met zich mee. Die worden door de aanvullende zorgverzekering niet, maar door de reisverzekering mogelijk wel vergoed.

Meer belangrijke dekkingen van de zorgverzekering

Op deze pagina gaat het over de vraag in hoeverre de kosten van alternatieve geneeswijzen gedekt worden door de zorgverzekering. Hieronder ziet u een overzicht van andere belangrijke (mogelijke) dekkingen binnen de zorgverzekering:

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.