HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Wij vergelijken de zorgverzekeringen van o.a.

Wat is een zorgverzekering?

Informatie over de dekkingen van de zorgverzekering

Een zorgverzekering – ook wel ziektekostenverzekering genoemd – is een verzekering tegen ziektekosten. Hierbij kunt u denken aan kosten voor medicijnen of kosten van een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis.

Een zorgverzekering kent verschillende dekkingsmogelijkheden, die hieronder beschreven staan.

Dekking en premie zorgverzekeringen vergelijken

De basisverzekering

De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Het afsluiten van de basisverzekering is verplicht voor:

  • Iedereen die in Nederland woont. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dit.
  • Iedereen die in Nederland werkt en hier loonbelasting betaalt.
  • Iedereen die in Nederland komt wonen en al een ziektekostenverzekering in het buitenland heeft. Zij moeten alsnog in Nederland een basisverzekering afsluiten.

Op de verzekeringsplicht geldt een uitzondering voor 2 groepen mensen:

  • Mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging geen zorgverzekering willen afsluiten (gemoedsbezwaarden).
  • Militairen in actieve dienst.

Zorgverzekeraars kennen een acceptatieplicht voor de basisverzekering. Dit houdt in dat zij verplicht zijn om iedereen te accepteren.

De aanvullende zorgverzekering

De aanvullende verzekering is een verzekering voor de zorgkosten die niet in het basispakket zitten. U bent niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten en een verzekeraar is niet verplicht om u als verzekerde te accepteren.

De tandartsverzekering

Een tandartsverzekering is een verzekering voor de kosten van mondzorg. Ook deze verzekering hoeft u niet verplicht af te sluiten. En voor de verzekeraar geldt ook bij deze verzekering geen acceptatieplicht.

De dekking van de basisverzekering wordt vastgesteld door de overheid. De dekkingen van de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen worden vastgesteld door de verzekeringsmaatschappijen zelf.

Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Nieuws
Nieuws
Vrijblijvend hypotheek aanvragen