Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Onder een aanvullende zorgverzekering verstaan wij een verzekering die zorg dekt die niet valt onder de basisverzekering. In tegenstelling tot de basisverzekering, is een aanvullende zorgverzekering niet verplicht en bestaat er evenmin een acceptatieverplichting voor de zorgverzekeraar.

Premies zorgverzekeringen berekenen en vergelijken

Welke aanvullende zorgverzekeringen (dekkingen) bestaan er

In Nederland geldt een verplichte basis zorgverzekering waarvan de dekking door de overheid wordt samengesteld. Deze basisverzekering is voor iedereen gelijk en geeft een basisdekking voor geneeskundige zorg. Echter, in de basisverzekering zijn lang niet alle vormen van zorg opgenomen. Veel mensen kiezen er dan ook voor om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Omdat de verzekeraars - in tegenstelling tot bij de basisverzekering - bij deze aanvullende verzekering vrij zijn om de dekking zelf te bepalen, heeft u de keuze uit een heel groot aantal opties. Afhankelijk van uw actuele zorgbehoefte en de risico's voor de toekomst, kunt u zelf bepalen welke aanvullingen u wenst. Om u een beeld te geven, geven we hier een lijst van (extra) dekkingen die aangeboden worden:

Veel zorgverzekeraars bieden verschillende aanvullende verzekeringspakketten aan. Hierbij wordt vaak onderscheid aangebracht in doelgroep (aanvullende verzekering speciaal voor studenten of 55+ ers) of uitgebreidheid van de aanvullende dekking.

Zoals aangegeven kunnen er grote verschillen bestaan tussen de verzekeraars. Wij raden u aan om voordat u een zorgverzekering afsluit eerst even goed te kijken welke kosten precies binnen de dekking vallen.

Waarom een aanvullende verzekering

Zoals de naam al zegt, kent de basisverzekering een basisdekking tegen kosten die met de zorg samenhangen. In deze basisdekking is de meest noodzakelijke zorg opgenomen. Voor veel mensen geldt echter dat de dekking die de basisverzekering biedt niet voldoet aan hun wensen. Op het moment dat je aanvullende zorg wenst bij gezondheidsproblemen, is het verstandig om te kijken naar de mogelijkheden van aanvullende zorgverzekeringen. Het is hierbij wel van belang om aan te geven dat er voor aanvullende zorgverzekeringen geen acceptatieplicht bestaat door de verzekeraars. Dus in tegenstelling tot bij de basisverzekering, kunnen zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen weigeren of alleen tegen aanvullende voorwaarden accepteren.

Geen automatische medische acceptatie

Voor de basisverzekering geldt dat de zorgverzekeraar verplicht is om iedere verzekerde te accepteren. Er geldt voor de basisverzekering een zogenaamde automatische medische acceptatie. Dit geldt echter niet voor aanvullende zorgverzekeringen. Bij een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar besluiten om iemand die een verzekering aangevraagd heeft niet te accepteren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als degene die een aanvullende verzekering heeft aangevraagd in het verleden bepaalde medische klachten heeft gehad. De verzekeraar kan het risico dan te groot vinden en besluiten om de aanvraag af te wijzen. Op het moment dat u een nieuwe aanvullende zorgverzekering af wilt sluiten (vaak in combinatie met een nieuwe basisverzekering), dan doet u er daarom verstandig aan om uw huidige verzekering pas op te zeggen als u geaccepteerd bent door uw nieuwe verzekeraar!

Keuze aanvullende zorgverzekering

Iedere zorgverzekeraar biedt een basisverzekering met dezelfde dekking aan. Voor een overzicht van de zorgverzekeraars en de bijbehorende premies, verwijzen wij u door naar de pagina met het overzicht van de actuele zorgpremies.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.