Search
Close this search box.
Hier komt de zorgvergelijker

Wij vergelijken de zorgverzekeringen van o.a.

Basisverzekering – basis zorgverzekering

Wat is de basisverzekering en wat wordt er gedekt?

De basisverzekering is een basis zorgverzekering – ook wel ziektekostenverzekering genoemd – die alle inwoners van Nederland verzekert van medisch noodzakelijke zorg. Iedere inwoner van Nederland – uitgezonderd militairen in actieve dienst en gemoedsbezwaarden – is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Op hun beurt zijn de zorgverzekeraars verplicht om iedere verzekerde te accepteren. Omdat lang niet alle zorg onder de basisverzekering valt, bieden zorgverzekeraars ook aanvullende zorgverzekeringen aan. Het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering is echter niet verplicht en voor de verzekeraars geldt voor aanvullende verzekeringen geen acceptatieplicht.

Basisverzekeringen vergelijken

Wat wordt gedekt door de basisverzekering

De dekking van de basisverzekering wordt voor ieder kalender vastgesteld door de overheid. Dit betekent dat de dekking van alle basisverzekeringen – ongeacht de zorgverzekeraar die de verzekering aanbiedt – gelijk is. De volgende vormen van zorg vallen in 2022 geheel of gedeeltelijk binnen de dekking van de basisverzekering:

 • bezoek aan huisarts;
 • verloskundige zorg en kraamzorg;
 • zorg van wijkverpleegkundigen (o.a. thuiszorg);
 • geneeskundige zorg;
 • ziekenhuisverblijf;
 • geneesmiddelen;
 • herstelzorg na corona (kan een tijdelijke uitbreiding zijn);
 • ziekenvervoer;
 • tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar (voorheen 22 jaar).

Voor een volledig overzicht van de inhoud van de basisverzekering, verwijzen wij naar de website van de Nederlandse overheid.

Soorten polissen

De basisverzekering kent een vaste dekking. Toch worden er verschillende soorten zorgverzekeringen aangeboden. De verschillen zitten in de vrijheid om een zorgaanbieder te kiezen en de manier van declareren. We kennen de volgende typen zorgverzekeringen:

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kunt u zelf bepalen bij welke zorgaanbieder u aanklopt. U betaalt de rekening van de betreffende zorgaanbieder en kunt die achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal die kosten dan geheel aan u vergoeden. Het nadeel van de restitutiepolis is dus dat u zelf de kosten moet voorschieten, het voordeel is dat u zelf de vrijheid heeft om een zorgaanbieder te kiezen. Vanwege dit voordeel is de restitutiepolis vaak duurder dan de naturapolis.

Als u kiest voor een zorgverlener waar uw zorgverzekeraar geen samenwerking mee heeft, kijk dan wel of de kosten van de behandeling marktconform zijn. Als de zorgaanbieder een bovenmatig hoog tarief rekent, moet u wellicht alsnog een deel van de kosten zelf betalen.

Naturapolis

Bij een naturapolis heeft de zorgverzekeraar contracten afgesloten met bepaalde zorgaanbieders. Heeft u zorg nodig, dan kunt u een keuze maken uit de zorgaanbieders op die op de lijst staan van uw zorgverzekeraar.

 • Kiest u voor een zorgaanbieder op die lijst, dan wordt de rekening van de zorgaanbieder direct door de zorgverzekeraar betaald.
 • Kiest u een zorgaanbieder kiest die niet in de lijst van uw zorgverzekeraar staat, kan het zijn dat de zorgverzekeraar (een deel van) de kosten niet voldoet.

Het voordeel van de naturapolis is dus dat de kosten direct door de zorgverzekeraar worden betaald, het nadeel is dat u niet de volledige vrijheid heeft wat betreft de keuze van een zorgaanbieder. Overigens zijn de lijsten bij de meeste standaard naturaverzekeringen zo uitgebreid dat er soms weinig verschil is in de keuze mogelijkheden. Dit geldt echter niet voor de zogenaamde budgetpolissen. Daaronder verstaan wij naturapolissen waarbij er een beperkte keuze is qua zorgverleners. Vaak kennen deze verzekeringen een hele scherpe premie.

Combinatiepolis / Mixpolis:

Bij een combinatiepolis of mixpolis hangt het van het onderdeel af of er op basis van “natura” of “restitutie” gewerkt wordt.

Wat kost een basisverzekering

Ondanks het feit dat in de basis de dekking van alle basisverzekeringen gelijk is, betaalt niet iedere Nederlander dezelfde premie. Verschillen kunnen ontstaan door de leeftijd van de verzekerde, het type polis, het gekozen eigen risico en de keuze van zorgverzekeraar.

Leeftijd verzekerde

Alleen verzekerden van 18 jaar en ouder betalen voor de basisverzekering. Kinderen die 17 of jonger zijn moeten door hun ouders wel verzekerd worden, maar voor hen is de basisverzekering gratis. Voor eventuele aanvullende dekkingen kan de zorgverzekeraar wel premie in rekening brengen.

Keuze type polis

Zoals hierboven beschreven, kennen we de naturapolis, de restitutiepolis en de mixpolis. Omdat de keuzemogelijkheden bij de restitutiepolis groter zijn, is deze vaak duurder dan de naturapolis.

Keuze eigen risico

Bij iedere basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Dit verplichte eigen risico bedraagt voor het kalenderjaar 2023 € 385. Dat was het al sinds 2016, het bedrag is in 2018 bevroren tot 2023. U kunt dit verplicht eigen risico vrijwillig verhogen met maximaal € 500, dan wordt het totaal eigen risico € 885. Hoe hoger het eigen risico dat u kiest, des te lager wordt de premie die u voor de zorgverzekering betaalt.

Keuze zorgverzekeraar

In Nederland is een heel groot aantal zorgverzekeraars actief. Ondanks het feit dat de dekking van de basisverzekering hetzelfde is, bestaan er grote verschillen als we kijken naar de premie. Deze verschillen hangen samen met factoren als:

 • servicegraad (bij jaarlijkse beoordelingen blijken telkens weer grote verschillen als gekeken wordt naar de kwaliteit van service);
 • mogelijkheden tot contact (persoonlijk, telefoon en/of internet);
 • kostenniveau van de verzekeraar;
 • gewenste marge van de verzekeraar.

Ieder jaar worden de premies opnieuw vastgesteld. Ieder jaar kan iedere verzekerde ook van zorgverzekeraar wisselen. Vanwege de verschillen in kwaliteit en premie is het verstandig om ieder jaar opnieuw te bepalen of u de juiste verzekeraar en verzekering heeft gekozen.

Naast de premie voor de basisverzekering betalen de meeste Nederlanders nog een inkomensafhankelijke bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, des te hoger de bijdrage. Hierbij geldt een inkomensgrens. Voor eventueel inkomen boven deze grens betaalt u geen inkomensafhankelijke bijdrage.

Mensen met een laag inkomen komen soms in aanmerking voor zorgtoeslag.

Historische premies

Zoals hierboven aangegeven, worden de premies van de basisverzekering ieder jaar opnieuw vastgesteld. Over de jaren heen zijn de premies (sterk) gestegen.

Keuze juiste basisverzekering

Ieder jaar worden de premies van de basisverzekering opnieuw vastgesteld. Ieder jaar kan iedere verzekerde ook van zorgverzekeraar wisselen. Opzeggen dient te gebeuren vóór 1 januari van het volgende jaar. De nieuwe basisverzekering moet vóór 1 februari afgesloten zijn, anders riskeert u een boete voor onverzekerd zijn. Vanwege de verschillen in kwaliteit en premie is het verstandig om ieder jaar opnieuw te bepalen of u de juiste verzekeraar en verzekering heeft gekozen.

Om u bij de keuze van de juiste basisverzekering te helpen, kunt u op deze site de actuele premies van een groot aantal zorgverzekeraars vergelijken. Factoren als geboden service en aanvullende verzekeringen zijn echter ook belangrijk. Wij adviseren u daarom altijd goed naar de voorwaarden van de verzekering te kijken voordat u een zorgverzekering afsluit.

Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Nieuws
Nieuws
Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek