Financiële woordenlijst: G
Gamma van een optie
De gamma van een optie geeft aan hoeveel de delta van een optie naar verwachting zal veranderen op het moment dat de koers van de onderliggende waarde (iets) veranderd.
Gangbare arbeid
Gangbare arbeid is een term die binnen arbeidsongeschiktheid gebruikt wordt. Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog uit zou kunnen voeren.
Gedekte optie
Een gedekte optie is een optie waarbij de schrijver van deze optie de onderliggende waarde in zijn bezit heeft of kan krijgen.
Geldmarkt
Onder de geldmarkt wordt de markt verstaan waarop waardepapieren verhandeld worden met een looptijd van 1 jaar of minder.
Gelimiteerde order
Een gelimiteerde order is een effectenorder waarbij een prijslimiet wordt meegegeven.
Gemengde hypotheek
Een gemengde hypotheek houdt in dat de hypotheeklening deels ten behoeve van de eigen woning is gebruikt (box 1) en deels uit een consumptieve lening bestaat (Box 3).
Gemengde verzekering
Een gemengde verzekering is een verzekering waarbij in 1 polis zowel het overlijdensrisico afgedekt wordt als ook vermogen opgebouwd wordt.
Gemitigeerde eindloonregeling
Een gemitigeerde eindloonregeling is een eindloonregeling waarbij de hoogte van het ouderdomspensioen niet afhankelijk is van het laatstverdiende salaris, maar van het salarisverloop over een bepaalde periode voor pensionering.
Geregistreerd partnerschap
Sinds 1 januari 1998 is het mogelijk om een geregistreerd parnerschap aan te gaan. Volgens de Wet geregistreerd partnerschap wordt de geregistreerde partner voor een groot aantal financiele zaken (bijv. pensioen) gelijkgesteld met een gehuwde.
Gewezen deelnemer pensioen
Een gewezen deelnemer van een pensioenregeling is iemand waarvoor geen premie meer betaald hoeft te worden, maar die wel aanspraak maakt op pensioen. Gewezen deelnemers zijn onder meer gepensioneerden en werknemers die ontslagen zijn of van baan veranderd zijn.
GIDI
GIDI staat voor Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair. De GIDI was een initiatief met als doel de kwaliteit van de advisering en bemiddeling van verzekeringen aan particulieren te verbeteren. Sinds enige tijd is de GIDI niet meer van kracht. De in de GIDI beschreven eisen en doelen zijn overgenomen in de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd).
Gouden handdruk
Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding die een werkgever aan een werknemer toekent als schadeloosstelling bij een gedwongen ontslag.
Gouden handdruk verzekering
Een gouden handdruk verzekering is een verzekering waarin een gouden handdruk als koopsom gestort kan worden.
Groeifonds
Een groeifonds is een beursgenoteerde onderneming waarvan een sterke toekomstige groei wordt verwacht.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,11 %
5 jaarABN AMRO3,76 %
10 jaarABN AMRO4,01 %
15 jaarArgenta4,24 %
20 jaarLot4,28 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 8-12-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening