Financiële woordenlijst: P
Pandbrief
Een pandbrief is een obligatie die uitgegeven is door een hypotheekbank.
Parikoers
De parikoers is de koers die overeenkomt met (100% van) de nominale waarde.
Partneralimentatie
Partneralimentatie is de alimentatie die bij een scheiding betaald dient te worden aan (of ontvangen wordt door) de partner.
Partnerpensioen
Het partnerpensioen is de pensioenuitkering voor de achterblijvende partner op het moment dat de pensioensgerechtigde komt te overlijden.
Partnertoeslag
De partnertoeslag is de toeslag die iemand met een AOW pensioen kan krijgen als zijn of haar partner nog geen 65 is geweest.
Passeerdatum
De datum waarop het juridische eigendom van de woning overgaat door het tekenen en inschrijven van de akte van levering bij de notaris.
Passende arbeid
Onder passende arbeid wordt verstaan arbeid die bij arbeidsongeschiktheid in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, daarbij rekening houdend met het arbeidsverleden, opleidingsniveau, de beperkingen en salarisniveau.
Passeren
Het overdragen van het juridische eigendom van een woning door tekenen en inschrijven van de akte van levering bij de notaris.
Passief portefeuillebeheer
In de vermogensbeheermarkt wordt onder passief portefeuillebeheer meestal verstaan dat de vermogensbeheerder de benchmark zo veel mogelijk probeert te volgen. Onder passief portefeuillebeheer wordt ook wel eens een buy and hold strategie verstaan.
Pensioen
Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Pensioen BV
Besloten vennootschap (BV) die enkel wordt gebruikt voor het opbouwen van pensioen.
Pensioen- en spaarfondsenwet
De pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) is de voorganger van de huidige Pensioenwet.
Pensioen- en Verzekeringskamer
De Pensioen- en Verzekeringskamer was een instantie die toezicht hield op pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De Pensioen- en Verzekeringskamer is in 2004 gefuseerd met DNB.
Pensioenaanspraak
Onder pensioenaanspraak wordt het recht op toekomstige pensioenuitkeringen verstaan.
Pensioenbreuk
Een pensioenbreuk is een specifieke vorm van een pensioentekort.
Pensioenbrief
Het woord pensioenbrief wordt voor 2 documenten gebruikt. Allereerst voor een overzicht waarin staat wat u tot op een gegeven moment aan pensioen heeft opgebouwd en wat u bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan pensioen tegemoet kunt zien. Ten tweede voor een overzicht van de afspraken tussen werkgever en werknemer ten aanzien van de pensioenregeling.
Pensioendatum
De pensioendatum is de datum waarop het ouderdompensioen ingaat.
Pensioenfonds
Een pensioenfonds is een fonds dat het beheer en de uitvoering verzorgt van de pensioenaanspraken uit een pensioenregeling.
Pensioengrondslag
De pensioengrondslag is het deel van het loon waarop de pensioenopbouw is gebaseerd.
Pensioenpremie
De pensioenpremie is de premie die betaald wordt voor de opbouw van pensioen.
Pensioenregeling
Een pensioenregeling is een document waarin het pensioen beschreven staat.
Pensioenreglement
Het pensioenreglement is een document waarin de relatie tussen de pensioenuitvoerder en de werknemer vastgelegd is.
Pensioensalaris / pensioengevend salaris
Het pensioensalaris of pensioengevend salaris is het deel van het salaris waarover het pensioen wordt opgebouwd.
Pensioentoezegging
Toezegging van een werkgever om een werknemer bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen uit te keren.
Pensioenverzekering
Een pensioenverzekering is een verzekering waarbinnen pensioen opgebouwd wordt.
Pensioenwet
De Pensioenwet is sinds 1 januari van kracht. Het doel van de Pensioenwet is het veiligstellen van pensioenaanspraken van werknemers.
Premie
Het woord premie kent in de financiƫle wereld verschillende betekenissen. Zo wordt het woord premie gebruikt om de prijs van een optie te beschrijven (optiepremie). Daarnaast wordt de (periodieke) storting voor een verzekering ook premie genoemd (verzekeringspremie).
Premievrije aanspraak
Een premievrije aanspraak is een aanspraak op een toekomstig pensioen waarbij de pensioengerechtigde geen premies meer betaald in verband met dit pensioen.
Prepensioen
Onder prepensioen wordt een uitkering verstaan die uitgekeerd wordt indien de werknemer voor de pensioendatum stopt met werken. Deze uitkering loopt tot de pensioendatum.
PSW
De afkorting PSW staat voor Pensioen en Spaarfondsenwet.
Put-optie
Een put optie is een verhandelbaar recht om op of tot een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,28 %
5 jaarObvion3,77 %
10 jaarAEGON4,21 %
15 jaarArgenta4,36 %
20 jaarTulp4,34 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 2-10-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening