Financiële woordenlijst: T
Taxatierapport
Een taxatie is een waardebepaling van een onroerend goed. Het taxatierapport wordt opgesteld bij een taxatie en bevat onder andere de officiele waardebepaling van een woning.
Technische analyse
Technische analyse is een beleggingsmethode waarbij door het beoordelen van koersgrafieken en rekenmodellen (indicatoren) wordt geprobeerd de trend op de beurs te voorspellen.
Termijncontract
Een termijncontract is een contract waarin twee partijen afspreken een bepaalde onderliggende waarde te kopen of verkopen op een vooraf afgesproken tijdstip in de toekomst tegen betaling van een vooraf bepaalde prijs.
Theta van een optie
De theta van een optie geeft aan hoeveel de waarde van de optie naar verwachting zal veranderen op het moment dat de looptijd verstrijkt.
Tijdelijk dienstverband
Een tijdelijk dienstverband houdt in dat u bij uw werkgever een contract heeft met een (vaste) einddatum.
Tijdelijk nabestaandenpensioen
Een tijdelijk nabestaandenpensioen is een tijdelijke verhoging van het nabestaandenpensioen voor de partner.
Tijdsevenredig ouderdomspensioen
Op het moment dat een pensioengerechtigde zijn deelneming aan een pensioenregeling beeindigt voor de pensioendatum, heeft de pensioengerechtigde vaak recht op het opgebouwde ouderdomspensioen. Dit wordt een tijdsevenredig ouderdomspensioen genoemd.
Tracker
Een tracker is een (meestal beursgenoteerd) beleggingsfonds dat als doel heeft zo goed mogelijk een bepaalde index te kopieren.
Triple A
Triple A is een kredietrisico code die wordt gehanteerd voor schuldpapieren van ondernemingen met het laagste kredietrisico (risico op faillisement).
Turbo
Een Turbo (Turbo Certificaat) is een beleggingsproduct waarmee beleggers versneld kunnen profiteren van beursbewegingen die zij verwachten. Een Turbo werkt met een hefboom, waardoor beursbewegingen van de onderliggende waarde versneld doorwerken in de beurskoers.
Tweede hypotheek
Een tweede hypotheek is een extra hypotheek op een onderpand waar al een hypotheek op rust.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,16 %
5 jaarABN AMRO3,81 %
10 jaarABN AMRO4,09 %
15 jaarTulp4,28 %
20 jaarTulp4,28 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 1-12-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening