Financiële woordenlijst: W
Waarborgfonds Eigen Woningen
De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie.
Waardeoverdracht
Waardeoverdracht is het overdragen van opgebouwde pensioenrechten van de ene pensioenregeling naar de andere.
Waardevast pensioen
Onder een waardevast pensioen wordt een pensioen verstaan waarbij de pensioenaanspraak jaarlijks verhoogd worden met het percentage waarmee de prijzen zijn gestegen.
Wachttijd
Onder wachttijd verstaan wij hier de periode waarin een werknemer moet wachten om te kunnen deelnemen aan de pensioenregeling van zijn werkgever.
WAO
WAO is de afkorting van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de voorloper van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA.
Warrant
Een warrant is een verhandelbaar effect dat gedurende een vooraf vastgestelde periode het recht geeft om een vooraf vastgesteld aantal van een onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.
Watervillahypotheek
Een watervillahypotheek is een ander woord voor een woonboothypotheek.
Weduwenpensioen / weduwnaarspensioen
Het weduwenpensioen / weduwnaarspensioen is een vorm van nabestaandenpensioen, dat doorgaans levenslang wordt uitgekeerd aan de nabestaande van een deelnemer aan een pensioenregeling.
Welvaartsvast pensioen
Onder een welvaartsvast pensioen wordt een pensioen verstaan waarbij de pensioenaanspraak jaarlijks verhoogd worden met het percentage waarmee de lonen zijn gestegen.
Werkgeversverklaring
Een werkgeversverklaring is een door een werkgever in te vullen verklaring waarop de inkomenssituatie van een werknemer toegelicht wordt.
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) was de voorloper van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA.
Wet Financiële Dienstverlening
De Wet Financiële Dienstverlening is een wet waarin de regels beschreven staan die van belang zijn voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en - in het geval van verzekeringen - ook aan bedrijven.
Wet verevening pensioenrechten scheiding
De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding regelt de verevening van het opgebouwde ouderdomspensioen op het moment dat een echtscheiding plaatsvind.
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is de vervanger van de WAO. In deze Wet wordt beschreven hoe werkgevers, werknemers en overheid om moeten gaan met de arbeidsongeschiktheid van werknemers.
WEW
WEW staat voor Waarborgfonds Eigen Woningen. De stichting die de Nationale Hypotheek Garantie verzorgt.
Wezenpensioen
Onder wezenpensioen wordt het nabestaandenpensioen verstaan dat de kinderen van een deelnemer van een pensioenfonds ontvangen als hij of zij komt te overlijden.
WFD
WFD is de afkorting van Wet Financiële Dienstverlening.
WIA
WIA is de afkorting van Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.
Window dressing
Window dressing is het aanbrengen van wijzigigingen in een effectenportefeuille zodat aan het einde van het jaar bij de eindejaarsrapportage vooral goedpresterende fondsen over zijn.
Woonboothypotheek
Onder een woonboothypotheek verstaan wij een hypothecaire financiering van een woonboot voor particulieren.
Woonhuisverzekering
Een woonhuisverzekering is een ander woord voor een opstalverzekering.
Woonlasten
De woonlasten zijn alle lasten die toe te kennen zijn aan het wonen.
Woonlastenbeschermer
Onder een woonlastenbeschermer verstaan wij een verzekering waarbij u bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid maandelijks een uitkering krijgt waarmee u (een deel van) uw woonlasten kunt voldoen.
Woonquote
Onder de woonquote wordt meestal de verhouding tussen de hypotheeklasten en het vaste bruto inkomen van de hypotheekgever verstaan.
Woonverzekering
Onder een woonverzekering verstaan wij een combinatie verzekering waarin de belangrijkste woonverzekeringen gecombineerd worden. Hierbij moet u denken aan de inboedelverzekering, de opstalverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.
WOZ waarde
De WOZ waarde is de waarde die door de gemeente jaarlijks jaar wordt toegekend aan een onroerend goed (bijv. koophuis).

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,11 %
5 jaarABN AMRO3,76 %
10 jaarABN AMRO4,01 %
15 jaarArgenta4,24 %
20 jaarLot4,28 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 8-12-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening