Financiële woordenlijst: L
Laatkoers / laatprijs
De laatkoers of laatprijs is de prijs die de markt (of een beleggingsinstelling) wil ontvangen voor de verkoop van een bepaald effect.
Langlevenrisico
Het langlevenrisico is het risico dat een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij loopt dat een verzekerde persoon langer leven dan op basis van de gehanteerde sterftetafels wordt verwacht.
Last (koers)
De last is de koers waarop de laatste transactie van dat moment is uitgevoerd.
Lead manager bij een emissie
De lead manager bij een emissie is de financiele instelling die de leiding heeft binnen het syndicaat van instellingen dat een emissie begeleidt.
Legitimatiebewijs
Een legitimatiebewijs is een officieel document waarmee iemand zijn identiteit kan bewijzen.
Levenhypotheek
Meestal wordt met een levenhypotheek een hypotheek bedoeld op basis van een gemengde kapitaalverzekering.
Levensjarenstelsel
Het levensjarenstelsel is een eindloonregeling waarbij gekeken wordt naar je leeftijd en niet naar het aantal jaren dat je gewerkt hebt.
Levensverzekering
Een levensverzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen die tot uitkering komen bij het op een bepaalde datum al dan niet in leven zijn van de verzekerde.
Leveringsakte
Leveringsakte is een ander woord voor de akte van levering.
Light-futures
Light futures zijn futures op een index waarbij de onderliggende waarde van de future 10% bedraagt van die index.
Light-opties
Light opties zijn opties op een index waarbij de onderliggende waarde van de optie 10% bedraagt van die index.
Lijfrente
Een lijfrente is een periodieke uitkering die eindigt bij overlijden van de (achterblijvende) verzekerde(n).
Lijfrentepolis - lijfrenteverzekering
Een lijfrenteverzekering (lijfrentepolis) verzorgt een periodieke uitkering die eindigt bij overlijden van de (achterblijvende) verzekerde(n). Een lijfrenteverzekering wordt vaak gesloten als aanvulling op een pensioenregeling.
Limiet order
Een limiet order is een order op de beurs waar een limiet meegegeven worden. De belegger geeft een maximale koopprijs of minimale verkoopprijs aan de order mee.
Limietrente
Limietrente is een andere naam voor de bandbreedte renteconstructie.
Lineair aflossen
Lineair aflossen houdt in dat een lening gedurende de looptijd afgelost wordt door op regelmatige basis een vast bedrag af te lossen.
Lineaire hypotheek
Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij u maandelijks een vast bedrag aflost.
Long call
Een long call is de Engelse beschrijving van een optiepositie bestaande uit een gekochte call-optie.
Long gaan
Long gaan betekent dat een belegger een positie in een effect aangaat door dit effect te kopen.
Long positie in een aandeel
Een long positie in een aandeel is een positie waarbij het aandeel gekocht (in bezit) is.
Long positie in een optie
Een long positie in een optie is een positie waarbij de optie gekocht is.
Long put
Een long put is de Engelse beschrijving van een optiepositie bestaande uit een gekochte put-optie.
Looptijd van een optie
De looptijd van een optie is de periode tot aan de expiratiedatum.
Low (koers)
De Low is de laagste koers van een effect op een bepaalde handelsdag.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,02 %
5 jaarArgenta4,04 %
10 jaarbijBouwe4,00 %
15 jaarTulp4,10 %
20 jaarTulp4,10 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 31-5-2023)

5.000ING8,80 %
10.000ING7,60 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank7,20 %
50.000ING7,10 %
Volledig overzicht persoonlijke lening