Financiële woordenlijst: S
Schatkistpapier
Een schatkistpapier is een staatsobligatie met een looptijd van maximaal 5 jaar.
Schrijven van een optie
Bij het schrijven van een optie opent de belegger een optiepositie door de optie te verkopen (openingsverkoop).
SEH
SEH is de afkorting van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur
SER
SER is de afkorting van de Sociaal Economische Raad.
Short call
Een short call is de Engelse beschrijving van een optiepositie bestaande uit een geschreven call-optie.
Short gaan
Short gaan betekent dat er door een belegger een positie ingenomen wordt die bestaat uit het verkopen van een effect dat de belegger niet in zijn bezig heeft.
Short positie in een aandeel
Een short positie in een aandeel betekent dat het aandeel verkocht is, zonder dat de belegger het aandeel in portefeuille had.
Short positie in een optie
Een short positie in een optie is een positie waarbij de optie geschreven is.
Short put
Een short put is de Engelse beschrijving van een optiepositie bestaande uit een geschreven put-optie.
Slapers
Slapers zijn gewezen deelnemers aan een pensioenfonds die geen premie meer betalen, maar wel recht blijven hebben op pensioen.
Sociaal Economische Raad
De Sociaal Economische Raad is een overlegorgaan van werkgevers, werknemers en door de overheid benoemde Kroonleden die de regering en het parlement adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid.
Solvabiliteit
Solvabiliteit is het vermogen om op langere termijn aan de financiƫle verplichtingen te kunnen voldoen.
Solvabiliteitseisen
Onder solvabiliteitseisen verstaan wij hier de wettelijke eisen waaraan verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen moeten voldoen.
Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek is een combinatie tussen een hypotheeklening en een gemengde verzekering. De premies die binnen deze verzekering gestort worden ivm de aflossing worden gespaard, waarbij het te ontvangen rentepercentage op het spaargeld gelijk is aan de betaalde rente op de hypotheeklening.
Splitsingstekening
Onder een splitsingstekening verstaan wij de tekening van een appartementencomplex waarbij aangegeven wordt welke ruimten prive bezit zijn en welke ruimten gemeenschappelijk bezit.
St Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs is de oude naam voor de tegenwoordige Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH).
Staatsobligatie
Een staatsobligatie is een obligatie die uitgegeven wordt door een overheid.
Stabielrente
Stabielrente is een andere naam voor de bandbreedte renteconstructie.
Sterfteresultaat
Het resultaat (winst of verlies) dat bij verzekeringsmaatschappijen ontstaat als meer of minder mensen overlijden dan waarop werd gerekend op grond van de gekozen kanstabellen (bijv. de sterftetafels).
Sterfterisico
Het sterfterisico is het risico voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij, dat er financieel nadeel optreedt als gevolg van sterftecijfers die gemiddeld hoger of lager zijn dan werd verwacht.
Sterftetafel
Een sterftetafel is een overzicht waarin statistische gegevens vermeld staan met betrekking tot sterftecijfers.
Stichting Erkend Hypotheekadviseur
De Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) is een stichting met als doel om de kwaliteit van hypotheekadviseurs te vergroten.
Stock picking
Stock picking is een beleggingsstrategie waarbij beleggers aandelen selecteren die in hun ogen ondergewaardeerd zijn.
Stockdividend
Stockdividend is dividend dat uitgekeerd wordt in aandelen in plaats van in cash.
Straddle
Een straddle is een optiecombinatie waarbij door de belegger zowel een call-optie als een put-optie wordt gekocht (long straddle) of verkocht (short straddle) met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde uitoefenmaand.
Strangle
Een strangle is een optiecombinatie waarbij door de belegger zowel een call-optie als een put-optie wordt gekocht (long strangle of verkocht (short strangle met dezelfde uitoefenmaand. Bij een strangle is de uitoefenprijs van de call-optie altijd lager als de uitoefenprijs van de put-optie.
Strike
De strike is de veel gebruikte Engelse benaming van de uitoefenprijs van een optie.
Successiewet
De Successiewet regelt de belastingheffing bij de overgang van vermogen door overlijden of schenking.
Syndicaatsleider
De syndicaatsleider is de financiele instelling die de leiding heeft binnen het syndicaat van instellingen dat een emissie begeleidt.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,16 %
5 jaarABN AMRO3,81 %
10 jaarABN AMRO4,09 %
15 jaarTulp4,28 %
20 jaarTulp4,28 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 30-11-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening