Financiële woordenlijst: V
Valuta-optie
Een valuta-optie is een optie waarbij de onderliggende waarde bestaat uit een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta.
Variabele rente
Variabele rente is een rentesoort waarbij geen rentevaste periode afgesproken wordt.
Vaste indexatie
Vaste indexatie is indexatie volgens een vooraf vastgesteld, vast percentage.
Vaste rente
Vaste rente houdt in dat de hoogte van de te betalen of te ontvangen rente voor een vooraf bepaalde periode vaststaat, ongeacht de eventuele wijzigigingen in de marktrente.
Vastrentende waarden
Vastrentende waarden zijn effecten met een vaste renteopbrengst.
VEB
VEB is de afkorting van de Vereniging van Effectenbezitters.
Vega van een optie
De vega van een optie geeft aan hoeveel de waarde van de optie naar verwachting zal veranderen op het moment dat de (implied) volatility van de optie wijzigt.
Verblijvingsbeding
Een verblijvingsbeding is een overeenkomst waarin wordt afgesproken dat de goederen, die gemeenschappelijk eigendom zijn van twee of meerdere personen, na het overlijden van 1 van de personen aan de andere(n) gaan toebehoren.
Vereniging van Effectenbezitters
De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is een belangenvereniging voor beleggers.
Verevenen pensioenrechten
Verevening houdt in dat bij scheiding de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens de systematiek van de wet verevening pensioenrechten bij scheiding verdeeld worden.
Verlengingsvoorstel
Onder een verlengingsvoorstel verstaan wij het voorstel dat een hypotheekinstelling of kredietinstelling u zal doen op het moment dat de rentevastperiode van uw hypotheek of krediet bijna afloopt.
Vermogensbeheer
Onder vermogensbeheer verstaan wij het beheer van vermogens van derden door gespecialiseerde organisaties op personen (vermogensbeheerders).
Vermogensbeheerder
Een vermogensbeheerder is een persoon of een organisatie die het vermogen beheert van derden.
Verplichtstelling pensioenregeling
In Nederland geldt dat iedereen die in dienst is van een werkgever met een pensioenregeling hieraan moet deelnemen.
Verplichtstellingsbeschikking
Een verplichtstellingsbeschikking is een beschikking die aan bedrijven in een bepaalde bedrijfstak de verplichting oplegt om deel te nemen aan een bedrijfspensioenfonds.
Verwachtingswaarde van een optie
De prijs van een optie bestaat uit intrinsieke waarde en verwachtingswaarde. De intrinsieke waarde is de waarde die de optie heeft indien de optie direct uitgeoefend zou worden. Vaak is de prijs van een optie echter hoger dan alleen deze intrinsieke waarde. De extra waarde wordt de verwachtingswaarde van een optie genoemd (ook wel tijds- en verwachtingswaarde).
Verzekerde
De verzekerde is bij een levensverzekering degene op wiens leven de verzekering afgesloten wordt.
Verzekeringnemer
De verzekeringnemer is degene met wie de verzekeringsmaatschappij de verzekeringsovereenkomst aangaat.
Verzekeringspremie
De verzekeringspremie is de vergoeding die (meestel in periodieke betalingen) betaald dient te worden voor een verzekering.
Volatiliteit
Volatiliteit is een andere benaming voor beweeglijkheid.
Volatility
Volatility is een ander woord voor beweeglijkheid. In de beleggingswereld wordt de term volatility met name gebruikt om de beweeglijkheid van een effect weer te geven. Volatility is 1 van de (belangrijkste) factoren bij de prijsvorming van opties.
Voorlopige koopovereenkomst
De voorlopige koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. Daarin leggen zij vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,28 %
5 jaarObvion3,77 %
10 jaarAEGON4,21 %
15 jaarArgenta4,36 %
20 jaarTulp4,34 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 2-10-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening