Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Bij een autoverzekering denken we allereerst aan de wettelijk verplichte dekking. Daarnaast kun je als autobezitter kiezen uit een aantal aanvullende verzekeringen.

Verschillende verzekeringen voor je auto

Bij autoverzekeringen kennen we de wettelijk verplichte dekking van jouw Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) als autobezitter. Deze wettelijk verplichte dekking is verwerkt in de drie hoofdsoorten:

Je bent verplicht om één van deze drie autoverzekeringen af te sluiten als je een auto bezit.

Hoofdsoorten autoverzekeringen

Aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht, wel kan het erg verstandig zijn om die erbij te nemen. Aan welke aanvullende dekkingen kun je denken?

  1. Verzekering voor inzittenden (ongevallen of schade)
  2. Rechtsbijstandverzekering verkeer

Verzekering voor inzittenden

Bij een verkeersongeval kunnen mensen die in jouw auto zitten (de inzittenden) gewond raken of om het leven komen. De schade die hiervan het gevolg is wordt lang niet altijd gedekt door een autoverzekering. Denk aan de situatie waarbij de bestuurder van een auto gewond raakt bij een ongeval waaraan hij zelf schuld draagt.

Daarom wordt als aanvulling op een autoverzekering vaak een inzittenden verzekering afgesloten. Die is er in twee varianten:

  • ongevallenverzekering voor inzittenden
  • schadeverzekering inzittenden

Ongevallen verzekering inzittenden

Een ongevallenverzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden van jouw auto. Deze uitkering staat los van de werkelijke schade en is ook niet afhankelijk van de schuldvraag van het ongeval. Een ongevallenverzekering inzittenden wordt ook vaak een ongevallen inzittendenverzekering genoemd.

Qua dekking zijn er binnen de ongevallenverzekering twee categorieën:

  • een uitkering bij overlijden (rubriek A)
  • een uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B)

Hoe hoog die uitkeringen zijn verschilt per verzekering. Ook de definitie van 'blijvende invaliditeit' kan verschillen: voor hoeveel procent moet je invalide verklaard zijn om te spreken van blijvende invaliditeit?

Schadeverzekering inzittenden

De schadeverzekering voor inzittenden dekt de schade aan en van inzittenden. Dit kan letselschade zijn, maar ook schade aan spullen (zaakschade).

Bij de dekking van de schadeverzekering inzittenden gaat het om de werkelijk geleden schade - dus niet om een vast bedrag zoals bij de ongevallenverzekering. Wel geldt er meestal een maximum bedrag dat uitgekeerd kan worden. 

Rechtsbijstandverzekering verkeer

Met een rechtsbijstandverzekering krijg je rechtsbijstand bij juridische problemen. Die juridische problemen kunnen ontstaan op allerlei verschillende gebieden, bij het afsluiten van je rechtsbijstandverzekering is het dus belangrijk om goed na te gaan voor welke gebieden de dekking geldt.

Rubriek Verkeer in de rechtsbijstandverzekering

Je kunt ook kiezen voor rechtsbijstand op een bepaald gebied. Deze gebieden worden rubrieken genoemd. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de rubriek Werk en inkomen: voor rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen
  • de rubriek Consument en wonen: bij problemen met producten of woonsituaties
  • de rubriek Verkeer: bij juridische problemen die verband houden met deelname aan weg-, water- of luchtverkeer

Aanvullende dekking in je autoverzekering

De rubriek Verkeer kun je dus verzekeren als onderdeel van je rechtsbijstandverzekering particulieren, waarin ook andere rubrieken zijn opgenomen. Of je kiest ervoor om deze dekking los af te sluiten, als aanvullende dekking bij jouw autoverzekering.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.