English version - international interest rates

Een vast dienstverband en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Een belangrijke factor bij deze berekening is het inkomen van degene(n) die de hypotheek wil(len) aanvragen. Er bestaan verschillende inkomstenbronnen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op inkomen uit een vast dienstverband en hoe een hypotheekinstelling met het inkomen uit een vast dienstverband omgaat bij het berekenen van de maximale hypotheek.
Via onderstaande links kunt u direct navigeren naar het antwoord op de weergegeven vragen.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Wat is een vast dienstverband?

Onder een vast dienstverband wordt verstaan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Feitelijk is er sprake van een arbeidsverhouding waarbij er geen sprake is van een einddatum. Een vast dienstverband kan op 2 manieren ontstaan:

Direct vast dienstverband

De werkgever geeft direct na de proeftijd een vast contract af. Dit gebeurt tegenwoordig steeds minder.

Voorbeeld direct vast dienstverband

Piet treedt na een proeftijd van 1 maand direct in vaste dienst bij werkgever A per 1 januari 2015. Per 1 februari 2015 is er sprake van een vast dienstverband.

Na verlenging tijdelijk contract of flexwerk contract

Een van oorsprong tijdelijk dienstverband verandert na het bereiken van de einddatum in een vast dienstverband. Dit kan plaatvinden wanneer werknemer en werkgever dit overeenkomen, maar soms is het ook verplicht:

  • Na drie tijdelijke arbeidscontracten die telkens direct of binnen zes maanden na elkaar zijn afgesloten, is het vierde arbeidscontract automatisch een vast dienstverband.
  • Als de opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten (dus minimaal twee tijdelijke contracten) samen langer dan 24 maanden (oftewel twee jaar) duren, verandert het tijdelijke arbeidscontract in een vast dienstverband. Het maakt daarbij niet uit of de contracten direct na elkaar volgen of met tussenpozen van maximaal zes maanden. Het is mogelijk dat halverwege de duur van een nieuw tijdelijke arbeidscontract, de periode van 24 maanden wordt overschreden. Op die datum verandert het tijdelijke arbeidscontract in een vast dienstverband.

Voorbeeld 1 vast dienstverband na verlenging

Op 1 juli 2015 is Piet begonnen bij werkgever A met een tijdelijk contract tot 1 juli 2016. Op 1 juli 2016 wordt het contract wederom verlengd voor de periode van 1 jaar. Op 1 juli 2017 wanneer de tweede (en laatste…) verlenging eindigt, kan de werkgever het contract niet meer op tijdelijke basis verlengen. De werkgever kan of het contract beeindigen, of Piet een vast dienstverband aanbieden.

Voorbeeld 2 vast dienstverband na verlenging

Op 1 januari 2016 is Piet begonnen bij werkgever A met een tijdelijk contract van 1 jaar tot 1 januari 2017. Op 1 januari 2017 wordt het contract wederom verlengd, ditmaal voor een periode van 2 jaar. Op 1 januari 2018 is de periode van 24 maanden (2 jaar) bereikt en verandert het contract van rechtswege in een vast dienstverband.

Kan ik een hypotheek krijgen met een vast dienstverband?

Inkomen welke voortvloeit uit een vast dienstverband wordt in principe altijd meegenomen door elke hypotheekbank. Waarbij wel opgemerkt dat veel banken extra kritisch zijn wanneer het dienstverband net aanvang heeft genomen en er direct een vast dienstverband geldt. Er zijn zelfs banken welke een minimale wachtperiode van bijvoorbeeld 3 maanden hanteren. Dan geldt dus: pas wanneer iemand 3 maanden in vaste dienst is, kan een hypotheek verstrekt worden.

Daarnaast hanteren alle banken de regel dat een hypotheek nooit mag passeren wanneer iemand nog in de proeftijd zit van een nieuw dienstverband. De meeste banken brengen zelfs niet eens een offerte voor een hypothecaire geldlening uit, voordat de proeftijd is verstreken.

Hoe bereken ik mijn inkomen uit een vast dienstverband voor de maximale hypotheek?

Voor de berekening van de maximale hypotheek is een belangrijke stap het bepalen met welk inkomen gerekend mag worden. Bij inkomen uit vast dienstverband bestaat dit vaak uit het vaste periodieke salaris (per week, per 4 weken of per maand), het vakantiegeld, een eventuele vaste 13e maand en eventuele vaste onregelmatigheidstoeslagen. Niet-vaste onderdelen zoals overwerk of provisie worden bij vaste dienstverbanden meestal gedeeltelijk of niet meegenomen. Bij de banken waar het geheel of gedeeltelijk wordt meegenomen, moet er meestal wel een historie aangetoond kunnen worden.

Voorbeeld inkomen uit vast dienstverband

Salaris per maand€ 2.000
Vakantiegeld8 %
Salaris per maand€ 2.000
Vaste 13e maand€ 2.000
Overwerk*€ 3.000

*gedurende het laatste jaar. Het jaar daarvoor was er geen overwerk

Bank A neemt zowel het vakantiegeld als de vaste 13e maand mee in de bepaling van de maximale hypotheek. Echter, voor het overwerk rekent de bank met het gemiddelde van de laatste 2 jaar (3000 + 0) / 2 = 1500. Het inkomen voor de maximale hypotheek wordt nu:

€ 2.000 X 12 maanden€ 24.000
Vakantiegeld 8 %€ 1.920
Vaste 13e maand€ 2.000
Overwerk€ 1.500
 ------------
Totaal inkomen€ 29.420

Voor meer informatie over inkomensbestanddelen en de maximale hypotheek, klik hier

Hoe zit het met de proeftijd bij een vast dienstverband?

In een vast arbeidscontract kunnen werkgever en werknemer een proeftijd afspreken. Dat is een soort kennismakingsperiode.

Wanneer na de proeftijd direct een vast dienstverband wordt overeengekomen, mag deze proeftijd maximaal 2 maanden bedragen. Bij tijdelijke dienstverbanden korter dan 2 jaar, ongeacht of er de intentie is na verloop van de eindtermijn deze te veranderen in een vast dienstverband, mag de proeftijd maximaal 1 maand bedragen. Maar is het dienstverband voor een periode korter dan een half jaar, dan mag er - sinds 1 januari 2015 - geen proeftijd meer afgesproken worden.

Voorbeeld proeftijd

Piet treedt per direct in vaste dienst bij werkgever A per 1 januari 2015. Ze mogen maximaal een proeftijd van 2 maanden overeenkomen.
Jan treedt voor een jaar in dienst bij werkgever B per 1 januari 2015. Ze mogen maximaal een proeftijd van 1 maand overeenkomen.
Tenslotte Kees: hij treedt per 1 januari 2015 voor 3 maanden in dienst. Bij Kees mag geen proeftijd afgesproken worden.

Waaraan moet een werkgeversverklaring voldoen bij een vast dienstverband?

Een werkgeversverklaring is een door uw werkgever in te vullen verklaring waarin uw inkomenssituatie wordt toegelicht. De werkgeversverklaring is een heel belangrijk document bij de hypotheekaanvraag.

Belangrijke eisen aan de werkgeversverklaring bij een vast dienstverband:

Voorbeeld werkgeversverklaring en proeftijd

Piet treedt per direct in vaste dienst bij werkgever A per 1 januari 2015. Ze komen de maximale proeftijd van 2 maanden overeenkomen. Wanneer Piet een hypotheek gaat aanvragen, kan hij de werkgeversverklaring op zijn vroegst op 1 maart laten opstellen. Immers, dan is pas geheel zeker of hij in vast dienst treedt bij werkgever A.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,00 %
5 jaarLloyds Bank1,20 %
10 jaarLloyds Bank1,70 %
15 jaarAllianz2,04 %
20 jaarAllianz2,22 %
Vergelijk alle hypotheekrentes