Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Een vast dienstverband en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Een belangrijke factor bij deze berekening is het inkomen van degene(n) die de hypotheek wil(len) aanvragen. Er bestaan verschillende inkomstenbronnen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op inkomen uit een vast dienstverband en hoe een hypotheekinstelling met het inkomen uit een vast dienstverband omgaat bij het berekenen van de maximale hypotheek.
Via onderstaande links kunt u direct navigeren naar het antwoord op de weergegeven vragen.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Wat is een vast dienstverband?

Onder een vast dienstverband wordt verstaan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Feitelijk is er sprake van een arbeidsverhouding waarbij er geen sprake is van een einddatum. Een vast dienstverband kan op 2 manieren ontstaan:

Direct vast dienstverband

De werkgever geeft direct na de proeftijd een vast contract af. Dit gebeurt tegenwoordig steeds minder.

Na verlenging tijdelijk contract of flexwerk contract

Een van oorsprong tijdelijk dienstverband verandert na het bereiken van de einddatum in een vast dienstverband. Dit kan plaatvinden wanneer werknemer en werkgever dit overeenkomen, maar soms is het na een aantal tijdelijke dienstverbanden ook verplicht.

Kan ik een hypotheek krijgen met een vast dienstverband?

Inkomen welke voortvloeit uit een vast dienstverband wordt in principe altijd meegenomen door elke hypotheekbank. Waarbij wel opgemerkt dat veel banken extra kritisch zijn wanneer het dienstverband net aanvang heeft genomen en er direct een vast dienstverband geldt. Er zijn zelfs banken welke een minimale wachtperiode van bijvoorbeeld 3 maanden hanteren. Dan geldt dus: pas wanneer iemand 3 maanden in vaste dienst is, kan een hypotheek verstrekt worden.

Daarnaast hanteren alle banken de regel dat een hypotheek nooit mag passeren wanneer iemand nog in de proeftijd zit van een nieuw dienstverband. De meeste banken brengen zelfs niet eens een offerte voor een hypothecaire geldlening uit, voordat de proeftijd is verstreken.

Hoe bereken ik mijn inkomen uit een vast dienstverband voor de maximale hypotheek?

Voor de berekening van de maximale hypotheek is een belangrijke stap het bepalen met welk inkomen gerekend mag worden. Bij inkomen uit vast dienstverband bestaat dit vaak uit het vaste periodieke salaris (per week, per 4 weken of per maand), het vakantiegeld, een eventuele vaste 13e maand en eventuele vaste onregelmatigheidstoeslagen. Niet-vaste onderdelen zoals overwerk of provisie worden bij vaste dienstverbanden meestal gedeeltelijk of niet meegenomen. Bij de banken waar het geheel of gedeeltelijk wordt meegenomen, moet er meestal wel een historie aangetoond kunnen worden.

Voorbeeld inkomen uit vast dienstverband

Salaris per maand€ 2.000
Vakantiegeld8 %
Salaris per maand€ 2.000
Vaste 13e maand€ 2.000
Overwerk*€ 3.000

*gedurende het laatste jaar. Het jaar daarvoor was er geen overwerk

Bank A neemt zowel het vakantiegeld als de vaste 13e maand mee in de bepaling van de maximale hypotheek. Echter, voor het overwerk rekent de bank met het gemiddelde van de laatste 2 jaar (3000 + 0) / 2 = 1500. Het inkomen voor de maximale hypotheek wordt nu:

€ 2.000 X 12 maanden€ 24.000
Vakantiegeld 8 %€ 1.920
Vaste 13e maand€ 2.000
Overwerk€ 1.500
 ------------
Totaal inkomen€ 29.420

Voor meer informatie over inkomensbestanddelen en de maximale hypotheek, klik hier

Waaraan moet een werkgeversverklaring voldoen bij een vast dienstverband?

Een werkgeversverklaring is een door uw werkgever in te vullen verklaring waarin uw inkomenssituatie wordt toegelicht. De werkgeversverklaring is een heel belangrijk document bij de hypotheekaanvraag.

Belangrijke eisen aan de werkgeversverklaring bij een vast dienstverband:

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.