Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Inkomensvormen en de maximale hypotheek

Erg belangrijk bij de bepaling van de maximale hypotheek is uw inkomenssituatie. Niet iedere vorm van inkomen wordt op dezelfde wijze meegenomen. Basisregel is dat alleen de vaste, zekere inkomensbestanddelen meegenomen worden in de berekening van de maximale hypotheek. Op het moment dat het inkomen onzeker of instabiel is, kan het zijn dat dit inkomen maar gedeeltelijk of zelfs totaal niet meegenomen wordt in de berekeningen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij inkomen uit een uitkering, inkomen uit een tijdelijk dienstverband of inkomen uit onderneming.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Inkomen uit vast dienstverband

Onder een vast dienstverband wordt verstaan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Feitelijk is er sprake van een arbeidsverhouding waarbij er geen sprake is van een einddatum. Inkomen welke voortvloeit uit een vast dienstverband wordt in principe altijd meegenomen door elke hypotheekbank.

Inkomen uit vast dienstverband en de maximale hypotheek.

Inkomen uit tijdelijk dienstverband

Onder een tijdelijk dienstverband wordt verstaan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Feitelijk is er sprake van een arbeidsverhouding waarbij er sprake is van een vooraf overeengekomen termijn waarop het dienstverband eindigt. Inkomen welke voortvloeit uit een tijdelijk dienstverband wordt soms wel, maar soms ook niet meegenomen door de hypotheekbanken.

Inkomen uit tijdelijk dienstverband en de maximale hypotheek.

Inkomen uit flexibel dienstverband

Onder een flexibel dienstverband wordt verstaan dienstverbanden die in lengte en duur afwijken van tijdelijke en vaste dienstverbanden. Dit is een ruime omschrijving, maar flexibele dienstverbanden zijn er dan ook in vele soorten. Feitelijk is er sprake van een arbeidsverhouding waarbij er vooraf weinig tot geen afspraken worden gemaakt over het aantal te werken uren etc. Inkomen welke voortvloeit uit een flexibel dienstverband wordt soms wel, maar soms ook niet meegenomen door de hypotheekbanken.

Inkomen uit flexibel dienstverband en de maximale hypotheek.

Inkomen uit uitkering

Onder inkomen uit uitkering wordt verstaan een uitkering naar gerechtigden vanuit de collectieve sector (overheidsinstantie) uit hoofde van een sociale verzekering of sociale voorziening. Inkomen welke voortvloeit uit een uitkering wordt vaak niet, maar soms ook wel meegenomen door de hypotheekbanken.

Inkomen uit uitkering en de maximale hypotheek.

Inkomen uit pensioen

Onder inkomen uit pensioen wordt verstaan een inkomensvervangende uitkering voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid. Inkomen welke voortvloeit uit een pensioen wordt meestal meegenomen door de hypotheekbanken.

Inkomen uit pensioen en de maximale hypotheek.

Inkomen voor zelfstandig ondernemers

Onder inkomen voor zelfstandig ondernemers wordt verstaan een inkomen wat wordt gegenereerd uit de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf. Inkomen welke voortvloeit uit een onderneming wordt onder voorwaarden meegenomen door de hypotheekbanken.

Inkomen voor zelfstandig ondernemers en de maximale hypotheek.

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.