Vragen? Bel ons: 088-22 77 311
datum: 12-06-2013

Vraag:

Wat gebeurt er met mijn lening als ik kom te overlijden?

Antwoord HomeFinance:

Als u komt te overlijden, gaan al uw bezittingen en schulden naar uw erfgenamen. Het geheel van bezittingen en schulden wordt vaak de erfenis of nalatenschap genoemd. Het wordt eigenlijk overgedragen op uw erfgenamen, aan wie u uw bezittingen en schulden nalaat. Vandaar worden deze termen gebruikt.

Wie de erfgenamen zijn, wordt in bepaald door:
  • het testament van de overledene
  • de wet. Daarbij wordt uitgegaan van wettelijke verdelingen: het wettelijk erfdeel
Het testament gaat dus voor. Maar wanneer u geen testament heeft opgesteld, dan geldt de wettelijke verdeling. Uw partner (50%) en kinderen (kinderen delen samen de andere 50%) erven dan samen de gehele nalatenschap. Kinderen kunnen worden onterfd, maar zij kunnen altijd aanspraak maken op een minimaal erfdeel; de legitieme portie. Dit deel is de helft van hun wettelijk erfdeel. In dit voorbeeld hebben ze dan recht op 25% van de erfenis (de helft van hun 50% erfdeel).

Uw erfgenamen kunnen de erfenis aanvaarden of weigeren. Als zij de erfenis aanvaarden, dan zijn zij vanaf dat moment gerechtigd tot, maar ook verantwoordelijk voor de opbrengsten en de schulden van de erfenis.

En daar kleeft een risico aan. Want als leningen zijn die groter zijn dan de bezittingen, houden de erfgenamen mogelijk een schuld aan de erfenis over. In dat geval gaan de leningen die niet kunnen worden afgelost uit de bezittingen van de nalatenschap, over naar de erfgenamen.

Dit risico kunnen de erfgenamen voorkomen door de erfenis beneficiair te accepteren of door de erfenis te weigeren. Als zij de erfenis beneficiair aanvaarden, dan worden eerste alle bezittingen verkocht en alle leningen afgelost. Als er geld overblijft dan houden ze dit bedrag als erfenis over. Blijft er een schuld of lening over, dan is dit het risico van de schuldeiser. Door benificiar te accepteren lopen erfgenamen dus geen risico dat ze zelf aansprakelijk worden voor de schulden of leningen van de overledene.

Een laatste mogelijkheid is de erfenis weigeren. Als partner en kinderen de erfenis weigeren, dan worden de volgende familieleden in lijn gevraagd of zij de erfenis al dan niet beneficiair accepteren en als zij ook weigeren, dan gaat een eventueel positief saldo van de bezittingen en schulden naar de staat.

Voor een overzicht van alle veelgestelde vragen van leningen, klik hier.

Als u de rente van leningen wilt vergelijken, klik dan hier.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.