A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
LEVENSVERZEKERING
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Soorten levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn verzekeringen waarbij de premie en/of de uitkering afhankelijk zijn van "het verzekerde leven", dus het op een bepaalde datum al dan niet in leven zijn van de verzekerde. Er zijn allerlei soorten levensverzekeringen. Levensverzekeringen kun je indelen naar de vorm en de wijze waarop de verzekering tot uitkering komt.
Vormen van levensverzekeringen
Als we kijken naar de soorten levensverzekeringen, dan zijn er 3 hoofdvormen te onderscheiden:
 • De spaarverzekering
  Bij een spaarverzekering betaalt u een aantal jaren premie en krijgt u op een afgesproken datum een bedrag uitgekeerd. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen of een wereldreis maken. Komt u (de verzekerde) tijdens de looptijd van de spaarverzekering te overlijden, dan vindt er geen uitkering plaats (en zijn alle premies verloren).
  >> meer informatie over de spaarverzekering

 • De overlijdensrisicoverzekering
  Deze verzekering keert alleen uit als de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Als de verzekerde nog leeft op het moment dat de verzekering afloopt, krijgen de begunstigden niets (en zijn alle premies verloren).
  >> meer informatie over de overlijdensrisicoverzekering

 • Gemengde verzekering
  Dit is een combinatie van de spaar- en risicoverzekering. Bij de "gemengde verzekering" wordt het overeengekomen kapitaal uitgekeerd bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum dan wel onmiddellijk bij overlijden voor de einddatum. Deze verzekering keert dus altijd uit.
  >> meer informatie over de gemengde verzekering

Onderscheid in wijze van uitkering
Als we kijken naar de wijze waarop een levensverzekering tot uitkering komt, zijn er 2 hoofdgroepen:
 • De kapitaalverzekering
  Bij een kapitaalverzekering vindt er een uitkering van een bedrag ineens plaats. Hierbij spreken van van een kapitaaluitkering bij overlijden als er alleen bij overlijden van de verzekerde een uitkering volgt. We spreken van een kapitaaluitkering bij leven als de uitkering volgt bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Kapitaalverzekeringen worden vaak afgesloten bij het aangaan van een hypotheek. De uitkering kan dan (deels) gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek.
 • De rente-verzekering
  Bij een renteverzekering komt de verzekering tot uitkering door periodiek een bedrag uit te keren. Hierbij onderscheiden we lijfrente-uitkeringen en erfrente-uitkeringen. Lijfrente-uitkeringen vinden plaats bij het in leven zijn van de verzekerde. Deze vorm wordt vaak gekozen bij het regelen van een (aanvullend) pensioen. Erfrente-uitkeringen vinden plaats zodra de verzekerde overlijdt. Deze vorm wordt vaak gekozen als (aanvullende) nabestaande voorziening.
Alle hierboven omschreven levensverzekeringen kunnen worden afgesloten tegen eenmalige inleg (een zgn. koopsom) dan wel tegen periodieke betaling (de zgn. premie).
Kies de juiste levensverzekering
Een groot aantal maatschappijen biedt in Nederland levensverzekeringen aan. In de meeste gevallen gaat het hier om eersteklas verzekeringsmaatschappijen. Hierbij is het erg belangrijk om allereerst goed te bepalen welk type levensverzekering in uw situatie het beste past. Daarnaast is het belangrijk om de juiste maatschappij te selecteren.

Via onze website kunt online een groot aantal levensverzekeringen vergelijken zodat u snel kunt achterhalen wat de premie in uw situatie wordt. Mocht u een verzekering vinden die naar uw wens is, dan kunt u bij onze samenwerkingspartner een offerte aanvragen of direct een levensverzekering afsluiten.
Online de premie voor een overlijdensrisicoverzekering berekenen

Ga terug
Online premie levensverzekering berekenen