Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 12 april 2019, 11:55 - Jos Koets
#hypotheek #belasting

De afgelopen maanden krijg ik steeds meer vragen van huizenbezitters hoe zij een box 3 bedrag in hun hypotheek kunnen creëren. Ik kan dit goed begrijpen. De hypotheekrente is laag waardoor het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek beperkt is.

Waarom een box 3 bedrag in de hypotheek?

Het is natuurlijk altijd fijn om een bedrag achter de hand te houden voor financiële tegenvallers en dus niet al je eigen geld in je huis te stoppen.

Bovendien is er een grote groep huizenbezitters die meer eigen middelen (vermogen) heeft dan de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing in box 3 (in 2019 € 30.360 per belastingplichtige, dus voor partners € 60.720). Deze groep betaalt jaarlijks box 3 belasting afhankelijk van hun vermogen. Met dit vermogen wordt door de meeste huizenbezitters dan belegd. Zij zijn van mening dat zij jaarlijks een leuk percentage op hun belegd vermogen kunnen behalen.

Hoe krijg je een deel van je hypotheek in box 3?

Voor alle duidelijkheid, het gaat hier slechts over een gedeelte van de hypotheek die in box 3 moet vallen. Ik heb daarom een opsomming gemaakt in welke situaties (gemakkelijk) een box 3 bedrag gecreëerd kan worden.

Deze mogelijkheden ga ik voor je uitwerken in een vijftal blogartikelen. De eerste een tweede hypotheek of lening nemen.

Tweede hypotheek of een lening nemen

Een huizenbezitter kan natuurlijk altijd een lening aanvragen (bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet). Het nadeel van de lening is dat de rente hoger is dan de rente bij een hypotheek. Er is ook een voordeel: er zijn geen kosten voor het afsluiten van een lening.

Check de actuele rente voor leningen

Wie kiest voor een tweede hypotheek heeft wel te maken met kosten. Deze kunnen al snel een paar duizend euro zijn (advieskosten, notariskosten, taxatiekosten ed.). Bovendien zal iedere bank kijken of er een overwaarde is. Bij een overwaarde is de lopende hypotheek lager dan de waarde van de woning, zie onderstaand voorbeeld.

Taxatiewaarde van de woning € 200.000
Lopende hypotheek € 150.000 -/-
Overwaarde € 50.000

In dit voorbeeld kan de huizenbezitter maximaal 50.000 euro als tweede hypotheek nemen. Aangezien dit bedrag niet wordt gebruikt voor verbouwen / aankoop van een woning is de betaalde hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar. Wel zal de bank eisen dat dit bedrag wordt afgelost door middel van een annuïteiten of lineaire hypotheek. De box 3 hypotheek van 50.000 euro is nu vrij besteedbaar.

Check de actuele hypotheekrente


Bovendien mag dit bedrag worden verrekend met het vermogen (eigen middelen) waardoor het dus mogelijk is dat er geen box 3 belasting betaald hoeft te worden. Hierbij wordt er nog wel een drempel van box 3 schulden gehanteerd van 3.100 euro voor een alleenstaande en het dubbele voor mensen die samenwonen.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.