Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 23 mei 2022, 09:00 - Anneke Ranzato-Versloot
#belasting #sparen #beleggen

De Hoge Raad vindt niet dat alle spaarders gecompenseerd hoeven te worden voor de te hoge belasting over hun spaargeld. Wat het hoogste rechtsorgaan van ons land betreft kan de overheid zich beperken tot het uitbetalen van compensatie aan degenen die op tijd bezwaar hebben ingediend.

Geen verplichte compensatie voor alle spaarders

Geen verplichte compensatie dus voor wie geen bezwaar heeft gemaakt. Eerlijk gezegd had ik niet anders verwacht en vind ik het ook wel logisch. En ik zit er ook niet mee. Iedereen compenseren is een enorme kostenpost voor de staat en dat geld moet toch ook weer ergens vandaan komen. Dus laat wat mij betreft maar zitten. 

Misschien vrijwillig alsnog?

Het zou overigens kunnen dat de regering alsnog besluit tot het compenseren van alle spaarders. Dat is nog niet uitgesloten, vooral omdat de Tweede Kamer heeft gevraagd daar goed naar te kijken:

De Tweede Kamer riep het kabinet unaniem op vooral naar de kleinere spaarders en die niet-bezwaarmakers te kijken. Zeker omdat de Hoge Raad oordeelde dat de spaartaks in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Van Rij zei rekening te willen houden met het rechtsgevoel van spaarders.

Vragen over belastingaangifte 2021

Ondertussen zit er nu een stemmetje in m'n hoofd dat zich afvraagt hoe dat dan gaat met de belastingaangifte die ik vorige maand heb ingediend. Daarin is ook gewoon belasting over vermogen berekend volgens het huidige systeem. Het systeem waarvan we al weten dat het niet mag van de Hoge Raad. De vermogensrendementsheffing die niet rechtsgeldig blijkt.

Direct na aanslag bezwaar indienen?

Hoe gaan we daar dan mee om? Moet dan iedereen direct na de ontvangst van de belastingaanslag bezwaar gaan maken? Want tja, wie dat niet doet moet het betalen en krijgt geen geld terug. Dat is toch iets anders dan de aangiftes uit het verleden die al definitief gemaakt zijn. Als iemand tegen je zegt: stuur nu even een briefje en je krijgt gegarandeerd geld terug... dan doe ik dat. Jij toch ook?

Omslachtig: tijd- en geldrovend

Alleen klinkt dat wel enorm omslachtig toch, voor de belastingbetaler én voor de Belastingdienst. Ze gaan aanslagen opleggen waarvan ze weten dat die niet akkoord zijn en waarvan je dus ook kunt verwachten dat er een enorme berg aan bezwaren naar ze toe gaat komen. Het behandelen van die bezwaren kost dan toch onnodig veel tijd en geld?!

Belasting narekenen - compensatie box 3

Heffing box 3 overslaan?

Of wordt in de aanslag de heffing in box 3 overgeslagen? Vast niet... kan ook niet zomaar, want in die box zit niet alleen spaargeld. Ook beleggingen zitten erin, en daarvoor speelt dit hele verhaal niet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat gaat, of er gewoon belasting berekend wordt over je spaargeld ondanks dit hele verhaal. Denk het wel.

Wachten of direct compensatie verrekenen?

Of zouden ze gewoon gaan wachten met het opleggen van de definitieve aanslag over 2021? Of misschien de compensatie die je achteraf zou krijgen na bezwaar direct verrekenen? Dat laatste zou wel efficiënt zijn, ze weten immers al hoe ze de compensatie moeten berekenen. De mensen die wel bezwaar hadden ingediend over eerdere aanslagen krijgen het teveel betaalde geld immers al binnenkort terug.

Belasting berekenen

Het zou vanzelf goed moeten gaan...

Een zoektochtje geeft antwoord op deze vragen. Als het goed is gaat het allemaal vanzelf. Op de website RendementOnline vond ik dit heldere overzicht:

Hoe gaat de compensatie er in de praktijk uitzien? Dat verschilt per belastingjaar. Wel geldt voor alle gevallen dat belastingplichtigen zelf nu geen actie hoeven te ondernemen, aldus Van Rij. Per belastingjaar zijn dit nu de uitgangspunten voor de compensatie:

  • 2017-2020, voor aanslagen over deze jaren die al definitief vaststaan en die onder het massaal bezwaar vallen: De heffing voor het spaargeld wordt herrekend op basis van de werkelijke spaarrente in die jaren (zie de tabel onderaan dit bericht). Deze belastingplichtigen krijgen tussen 1 juli en 4 augustus aanstaande automatisch geld terug.

  • 2017-2020, aanslagen die nog niet waren opgelegd of nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 (de datum van het arrest van de Hoge Raad): zij krijgen rechtsherstel volgens dezelfde uitgangspunten, maar dit zal de Belastingdienst pas later in gang zetten. Voor aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststonden vanaf medio september, en voor gevallen waarin er nog geen aanslag is opgelegd vanaf medio oktober.

  • 2021: als de ingediende aangifte inkomstenbelasting leidt tot een teruggave, dan krijgt de belastingplichtige (zoals altijd) een voorlopige aanslag. Die volgt nog de ‘oude’ systematiek. Later volgt de definitieve aanslag, waarin wél is gerekend met de uitgangspunten van de compensatieregeling. De Belastingdienst gaat aanslagen met een box 3-element vanaf augustus gefaseerd opleggen. Waarschijnlijk gaat in augustus het online aangifteprogramma voor 2021 weer open. In die bijgewerkte versie kunnen belastingplichtigen nog een herziene aangifte indienen, bijvoorbeeld met een andere verdeling van vermogen tussen de fiscale partners.

  • 2022: De heffing in box 3 houdt rekening met de werkelijke spaarrente, het forfait voor beleggingen wordt berekend volgens de oude systematiek. De aanslagen worden in 2023 volgens het normale draaiboek opgelegd.

  • 2023 en 2024: Voor deze jaren wordt overbruggingswetgeving voorbereid, waarbij de heffing in box 3 tijdelijk wordt gebaseerd op de gekozen compensatiemethode. Deze wetgeving komt in het Belastingplan 2023, dat op Prinsjesdag naar buiten komt. Vanaf 2025 moet er een nieuw stelsel voor box 3 gaan gelden.

Kortom: nee, we hoeven niet als de wiedeweerga bezwaar te gaan indienen. Ook niet tegen aanslagen die nu nog worden opgelegd over jaren vóór 2021. Als het goed is wordt het allemaal geregeld op initiatief van de Belastingdienst. Als dat maar goed gaat...

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.