Search
Close this search box.
Trade Republic 4% spaarrente aanbod met lees meer knop.

Spaartaks: als de wiedeweerga bezwaar maken?

Heffing box 3 in belastingaanslag over 2021

Heffing box 3 in belastingaanslag over 2021

De Hoge Raad vindt niet dat alle spaarders gecompenseerd hoeven te worden voor de te hoge belasting over hun spaargeld. Wat het hoogste rechtsorgaan van ons land betreft kan de overheid zich beperken tot het uitbetalen van compensatie aan degenen die op tijd bezwaar hebben ingediend.

Geen verplichte compensatie voor alle spaarders

Geen verplichte compensatie dus voor wie geen bezwaar heeft gemaakt. Eerlijk gezegd had ik niet anders verwacht en vind ik het ook wel logisch. En ik zit er ook niet mee. Iedereen compenseren is een enorme kostenpost voor de staat en dat geld moet toch ook weer ergens vandaan komen. Dus laat wat mij betreft maar zitten. 

Misschien vrijwillig alsnog?

Het zou overigens kunnen dat de regering alsnog besluit tot het compenseren van alle spaarders. Dat is nog niet uitgesloten, vooral omdat de Tweede Kamer heeft gevraagd daar goed naar te kijken:

De Tweede Kamer riep het kabinet unaniem op vooral naar de kleinere spaarders en die niet-bezwaarmakers te kijken. Zeker omdat de Hoge Raad oordeelde dat de spaartaks in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Van Rij zei rekening te willen houden met het rechtsgevoel van spaarders.

Vragen over belastingaangifte 2021

Ondertussen zit er nu een stemmetje in m’n hoofd dat zich afvraagt hoe dat dan gaat met de belastingaangifte die ik vorige maand heb ingediend. Daarin is ook gewoon belasting over vermogen berekend volgens het huidige systeem. Het systeem waarvan we al weten dat het niet mag van de Hoge Raad. De vermogensrendementsheffing die niet rechtsgeldig blijkt.

Direct na aanslag bezwaar indienen?

Hoe gaan we daar dan mee om? Moet dan iedereen direct na de ontvangst van de belastingaanslag bezwaar gaan maken? Want tja, wie dat niet doet moet het betalen en krijgt geen geld terug. Dat is toch iets anders dan de aangiftes uit het verleden die al definitief gemaakt zijn. Als iemand tegen je zegt: stuur nu even een briefje en je krijgt gegarandeerd geld terug… dan doe ik dat. Jij toch ook?

Omslachtig: tijd- en geldrovend

Alleen klinkt dat wel enorm omslachtig toch, voor de belastingbetaler én voor de Belastingdienst. Ze gaan aanslagen opleggen waarvan ze weten dat die niet akkoord zijn en waarvan je dus ook kunt verwachten dat er een enorme berg aan bezwaren naar ze toe gaat komen. Het behandelen van die bezwaren kost dan toch onnodig veel tijd en geld?!

Belasting narekenen - compensatie box 3

Heffing box 3 overslaan?

Of wordt in de aanslag de heffing in box 3 overgeslagen? Vast niet… kan ook niet zomaar, want in die box zit niet alleen spaargeld. Ook beleggingen zitten erin, en daarvoor speelt dit hele verhaal niet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat gaat, of er gewoon belasting berekend wordt over je spaargeld ondanks dit hele verhaal. Denk het wel.

Wachten of direct compensatie verrekenen?

Of zouden ze gewoon gaan wachten met het opleggen van de definitieve aanslag over 2021? Of misschien de compensatie die je achteraf zou krijgen na bezwaar direct verrekenen? Dat laatste zou wel efficiënt zijn, ze weten immers al hoe ze de compensatie moeten berekenen. De mensen die wel bezwaar hadden ingediend over eerdere aanslagen krijgen het teveel betaalde geld immers al binnenkort terug.

Belasting berekenen

Het zou vanzelf goed moeten gaan…

Een zoektochtje geeft antwoord op deze vragen. Als het goed is gaat het allemaal vanzelf. Op de website RendementOnline vond ik dit heldere overzicht:

Hoe gaat de compensatie er in de praktijk uitzien? Dat verschilt per belastingjaar. Wel geldt voor alle gevallen dat belastingplichtigen zelf nu geen actie hoeven te ondernemen, aldus Van Rij. Per belastingjaar zijn dit nu de uitgangspunten voor de compensatie:

 • 2017-2020, voor aanslagen over deze jaren die al definitief vaststaan en die onder het massaal bezwaar vallen: De heffing voor het spaargeld wordt herrekend op basis van de werkelijke spaarrente in die jaren (zie de tabel onderaan dit bericht). Deze belastingplichtigen krijgen tussen 1 juli en 4 augustus aanstaande automatisch geld terug.

 • 2017-2020, aanslagen die nog niet waren opgelegd of nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 (de datum van het arrest van de Hoge Raad): zij krijgen rechtsherstel volgens dezelfde uitgangspunten, maar dit zal de Belastingdienst pas later in gang zetten. Voor aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststonden vanaf medio september, en voor gevallen waarin er nog geen aanslag is opgelegd vanaf medio oktober.

 • 2021: als de ingediende aangifte inkomstenbelasting leidt tot een teruggave, dan krijgt de belastingplichtige (zoals altijd) een voorlopige aanslag. Die volgt nog de ‘oude’ systematiek. Later volgt de definitieve aanslag, waarin wél is gerekend met de uitgangspunten van de compensatieregeling. De Belastingdienst gaat aanslagen met een box 3-element vanaf augustus gefaseerd opleggen. Waarschijnlijk gaat in augustus het online aangifteprogramma voor 2021 weer open. In die bijgewerkte versie kunnen belastingplichtigen nog een herziene aangifte indienen, bijvoorbeeld met een andere verdeling van vermogen tussen de fiscale partners.

 • 2022: De heffing in box 3 houdt rekening met de werkelijke spaarrente, het forfait voor beleggingen wordt berekend volgens de oude systematiek. De aanslagen worden in 2023 volgens het normale draaiboek opgelegd.

 • 2023 en 2024: Voor deze jaren wordt overbruggingswetgeving voorbereid, waarbij de heffing in box 3 tijdelijk wordt gebaseerd op de gekozen compensatiemethode. Deze wetgeving komt in het Belastingplan 2023, dat op Prinsjesdag naar buiten komt. Vanaf 2025 moet er een nieuw stelsel voor box 3 gaan gelden.

Kortom: nee, we hoeven niet als de wiedeweerga bezwaar te gaan indienen. Ook niet tegen aanslagen die nu nog worden opgelegd over jaren vóór 2021. Als het goed is wordt het allemaal geregeld op initiatief van de Belastingdienst. Als dat maar goed gaat…

Artikel delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

14 reacties

 1. Reactie op: Jan V van donderdag mei 26, 2022 11:51
  Waar zijn al die miljarden die de boeven in den Haag achter over hebben gedrukt al die jaren en feest mee hebben gevierd? Het gestolene terug geven en boete er op plus eventueel gevangenis straf

 2. Reactie op: W kuijpens van woensdag mei 25, 2022 14:46
  En in aansluiting op de reactie van Remco. De ambtenaar zal nee zeggen want er is sprake van nieuwe jurisprudentie. Om die reden kan de ambtenaar geen ja zeggen. Staat gewoon zwart op wit in diens voorschriften.

 3. Reactie op: Frans van donderdag mei 26, 2022 16:42
  Het is gewoon mijn geld, gewoon gestolen door de overheid. Wie eens steelt, is altijd een dief. Dat blijkt wel. En de Hoge Raad? Geen goed woord voor over.

 4. Reactie op: An van donderdag mei 26, 2022 18:16
  Klopt ,is reinste diefstal ,terwijl ze het wisten dat anders moest ,dus iedereen compensatie .Protest aangetekend of niet

 5. Reactie op: Riny van donderdag mei 26, 2022 20:39
  Neen dat klinkt niet logisch! Dat neigt ook naar rechtsongelijkheid en on ieder geval naar onrechtvaardigheid. Het voelt voor mij als diefstal. Hopelijk houdt de politiek woord en wordt er toch gecompenseerd

 6. Reactie op: Pieters van dinsdag mei 24, 2022 21:37
  Ik ben het met bijna alle voorgaande mensen die een reactie hebben gestuurd eens. Natuurlijk moet dat teveel geheven spaargeld gewoon worden terugbetaald aan de rechtmatige eigenaren, of er nu wel of geen bezwaar is gemaakt.
  Wat mij echter verbaast en waar ik erg van schrik is dat er maar zo weinig mensen die zo onterecht door de staat/belastingdienst zijn behandeld, van zich laten horen.
  Ik begrijp dat het om hele grote aantallen spaarders gaat die feitelijk en onterecht teveel hebben betaald en dat alleen degenen die, meestal via een dure professionele belastingdeskundige, bezwaar hebben gemaakt, vanwege de uitspraak van de HR worden gecompenseerd.
  Waarom laten zo weinig mensen, zoals mensen uit bovenstaande reacties, en dus de hele grote groep benadeelden, zo weinig van zich horen? Ra, ra…..

 7. Reactie op: Hasiktiiiiir van zondag mei 29, 2022 14:08
  Wie dat gaat betalen? Het geld is gestolen van de spaarders en daar heeft iedereen van geprofiteerd. Is het gek dat het gestolen geld wordt teruggegeven?

 8. Reactie op: Hans van donderdag juni 9, 2022 11:35
  Ik heb eenmalig bezwaar gemaakt [via Bond van Belastingbetalers ,BvB] en kreeg over 2017 nu rechtsherstel.
  Blijkbaar gaat fiscus ervanuit dat ELK jaar steeds bezwaar moet worden gemaakt.
  Op zich onlogisch.. Bezwaar tegen een onrechtmatige daad blijft een bezwaar..zoiets ‘loopt niet spontaan af’.

  ECHTER :In staatscourant blijkt steeds herhaald te zijn dat bezwaar jaarlijks herhaald zou moeten worden. Ik lees echter niet dagelijks de staatscourant.
  Ook via mijn accountant is niet gevraagd of ik een bezwaar na een jaar wilde herhalen. Die wist blijkbaar ook niet van de hoed en de rand.
  En ook vind ik op de website voor de aangifte IB over jaren 2017-2020 nergens een aanvinkvakje met “Als u eerder bzwaar maakte ,wilt u dan ook DIT jaar weer bezwaar maken?”.
  Zodoende heb ik blijkbaar niet goed opgelet [Wie wist er wel van? zelfs mijn registeraccountant niet ]
  en krijgt de fiscus alsnog de kans om mij door staatscourant MAAR NIET op de website op het verkeerde pad te zetten.
  Als niet ambtshalve mindering ook over 2018-2020 wordt verkregen ,zoeken wij via BvB rechtsherstel in Brussel , immers de gehele 2e kamer drong aan op volledig rechtsherstel.
  Voor zover nog nodig ,steun /doneer aan de BvB

 9. Reactie op: Hans van zaterdag juni 4, 2022 20:00
  De beslissing is bekend, de niet bezwaarmakers worden niet gecompenseerd, dat zijn minstens 1 milj stemgerechtigden we zullen toch actie moeten ondernemen desnoods via het Europeeshof? Hoe organiseren we dat?

 10. Reactie op: J.p.stols van dinsdag oktober 11, 2022 17:14
  100 % mee eens
  Geef je alles keurig op en wordt je achteraf zwaar gestraft
  De hoge raad meldt dat het niet juist is maar onze regering doet wat ie wil
  Een rechterlijk besluit over stikstof moet zo nodig over de ruggen van gans nederland direct worden uirgevoerd . Een rechterlijk besluit van de hoogste rechter kan wel ter zijde worden gelegd

 11. Reactie op: Detko van donderdag juli 21, 2022 12:41
  Ik zou de inspecteur in gebreke stellen. U heeft twee zaken aan de overheid bekend gemaakt namelijk als een zgn bijzonder feit:
  1) u heeft tijdig bezwaar gemaakt , zodat u voor 2019 en 2020 rechtsherstel zult moeten krijgen,
  2) u heeft de overheid eerder al laten weten gehuwd te zijn, zodat uw beider fiscaal partnerschap geldt.
  Voor de overheid zijn ”bijzondere feiten” zoals bijv godsdienst of levensovertuiging ,toestemming orgaandonatie ,euthenasie-wens.
  Dit zijn zaken ,waarover u goed heeft nagedacht en leidde tot uw fundamentele besluitvorming om ”bezwaar spaartax” aan te tekenen.
  U was daarin niet de enige …! , daarom wordt dit door de overheid eerst als ”massaal bezwaar” , resp dan later als een ”massaal bezwaar PLUS” afgehandeld ( ”omdat het te druk werd…” ).
  Maar in de reeks van rechterlijke spaartax uitspraken staat NERGENS gestipuleerd dat u ELK JAAR uw bezwaar moet herhalen , [of uw partnerschap moet herhalen.]
  Het jaarlijks bezwaar herhalen is een politieke fictie van de staatsecretaris ,die dit als jaarlijks minibericht in de staatscoourant is gaan debiteren.De aanwijzing is voor het jaar 2017 opgenomen in het Besluit van 7 juli 2018, nr. 2018-12775 (Stcrt. 2018, 39781). Voor het jaar 2018 is de aanwijzing opgenomen in het Besluit van 18 april 2019, nr. 2019-8322 (Stcrt. 2019, 23335). Voor het jaar 2019 is de aanwijzing opgenomen in het Besluit van 23 april 2020, nr. 2020-75650 (Stcrt. 2020, 24107) en voor het jaar 2020 is de aanwijzing opgenomen in het Besluit van 28 mei 2021, nr. 2021-97946 (Stcrt. 2021, 28130).
  Mag dat zomaar ?
  Uit een eerdere pleitnota van o.a. E Hirsch Ballin blijkt ook dat juist de overheid terughoudend dient te zijn om over dit soort fundamentele /principiele zaken twijfel te gaan zaaien ,door repetatief te gaan vragen.. Vanuit de geldende AVG zou dit dan, naast gebrek aan respect ,zelfs een strafbaar feit /wetsovertreding door de overheid kunnen zijn.

  Ik zelf had in 2017 mijn TIJDIG eenmalig bezwaar ingediend [en heb ook rechtsherstel gekregen] en ik eis nu dat dit OOK VOOR 2018 ,2019 en 2020 hersteld moet gaan worden.
  Gebruik de term ” ingebreke stelling” omdat juist door het WEL of NIET ”jaarlijks bezwaar” te hanteren door de fiscus ,mijn klacht OF bij ‘Massaal bezwaar’ OF bij ”’Massaal bezwaar PLUS” wordt ingedeeld . Het laatste wil ik dus juist niet .
  Fons email foonvangtdiefATgmail.com [ NB NB ovv onderwerp ” eenmalig spaartax bezwaar’ ,andere onderwerp mail wordt meteen gedeleted]

 12. Reactie op: joop van zondag april 30, 2023 19:17
  Hallo Joop, Mooi en netjes verwoord. Uitgaande dat de, in je voorbeeld, 1294 bestolen mensen de diefstal niet accepteerden hoe dan verder? Hoger dan de hoge raad?. Is hier sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel door de hoge raad?(retorische vragen overigens). Het gelijkheidsbeginsel is gegarandeerd binnen het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM)!
  Dan zou verder procederen toch moeten kunnen? In ieder geval ben ik het vertrouwen in de rechtstaat geheel verloren. Als burger vindt ik dit best ernstig te noemen.

Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Nieuws
Nieuws

Recente reacties
Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek