Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 17 oktober 2017, 10:07 - Anneke Ranzato-Versloot
#zorgverzekering

Zorgverzekeringen... het is nu weer even rustig met de nieuwsstroom: de eerste premie van DSW is natuurlijk bekend en wat de rest doet - daar moeten we nog even op wachten. Ieder jaar is het weer interessant hoeveel mensen besluiten om over te stappen naar een andere zorgverzekering.

Hondstrouw aan collectieve zorgverzekering

Uit onderzoek van PriceWise blijkt dat we met name hondstrouw zijn aan de zorgverzekering die we hebben geregeld via onze werkgever. Meer dan de helft van degenen die zo'n collectieve polis hebben zit al meer dan 10 jaar bij die verzekeraar. Ja, ik kan me voorstellen dat dit zo is. Wie een verzekering heeft via z'n werkgever gaat er denk ik blind vanuit dat dit voordeliger is dan een individuele losse polis. Terwijl dat zeker niet altijd zo hoeft te zijn. Wie de moeite neemt om zorgverzekeringen te vergelijken komt daar vanzelf achter. Maar ja, als je ergens blind vanuit gaat, dan ga je dat ook niet controleren!

70% nooit overgestapt??

In een artikel op AMweb over dit onderzoek zie ik een interessante kop: "70% nooit overgestapt". Eronder staat "Hij wijst op cijfers van Autoriteit Consument en Markt waaruit blijkt dat het aantal verzekerden dat nog nooit is overgestapt al jaren rond de 70% ligt." Daar schrok ik een beetje van, dus ben eens even gaan kijken naar die cijfers van de ACM. Misschien ligt het aan mij, maar ik haal dat er niet uit.

Niet overstappen of nooit overstappen

Wat ik zie is dat ieder jaar ca 70% niet overstapt en zich daar ook niet op oriënteert, terwijl ca 20% zich wel oriënteert of intern overstapt - maar niet naar een andere verzekeraar gaat. Gemiddeld genomen stapt zo'n 10% per jaar wel over. Toch haal ik hier die vaste kern van niet-overstappers van 70% niet uit.

Minimaal 10 jaar bij zorgverzekeraar

Wat ik ook zie is dat bijna 50% van de consumenten al minimaal 10 jaar bij dezelfde zorgverzekeraar zit. Het lijkt mij dat dit precies de groep is die nog nooit is overgestapt - de rest is onderverdeeld naar 'dit jaar overgestapt en 1 of 2-5 of 6-9 jaar bij huidige verzekeraar. Die zijn dus allemaal wel ooit overgestapt. 

Ik ben dus oprecht benieuwd waar dat percentage van 70% voor 'verzekerden die nog nooit zijn overgestapt' vandaan komt. Het maakt nogal verschil met die 50% tenslotte. Als ik mezelf als voorbeeld neem: een aantal jaar geleden ben ik na intensief vergelijken overgestapt naar AnderZorg. Sindsdien heb ik wel regelmatig naar de zorgverzekeringen gekeken, maar kwam steeds tot de conclusie dat ik nog goed zat. De jaren daarna stapte ik dus niet over.

Gaat collectieve zorgverzekering verdwijnen?

Over de collectieve zorgverzekering is sinds vorig jaar de nodige discussie. Minister Schippers stelde dat veel collectieve polissen geen toegevoegde waarde hebben en de boel alleen maar onoverzichtelijk maken. Ze zei toen "De collectieven moeten inhoud krijgen, of we moeten ermee stoppen."

Nu heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wel de regels aangepast voor de informatieverstrekking rondom de collectiviteitskorting. Zou het helpen? Ik denk van niet... als mensen zich er niet in willen verdiepen gaan ze dat zeker niet doen door méér informatie.

Goedkopere zorgpolis als motivatie

Uit allerlei onderzoek is ook wel gebleken dat de prijs de voornaamste motivatie voor het vergelijken van zorgverzekeringen. Het gevoel dat het goedkoper kan zonder in te leveren op de dekking. Dat gevoel hebben collectief verzekerden kennelijk niet. Volkomen onterecht....

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.