Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
hypotheken
Gepubliceerd op: 29-11-2017 om 11:18

Eind september een bericht op de website vvp dat volgens de Hypotheekshop de hypotheekrente vanaf oktober 2017 weer gaat stijgen: Stijging hypotheekrente raakt nieuwe aanbieders hard

Uit dat bericht heb ik de volgende uitspraken gehaald:

  • "Verwacht wordt dat de rente vanaf oktober 2017 weer gaat stijgen. Een stijging gedurende een langere periode is mogelijk."
  • "Het is niet ondenkbaar dat een stijging van de rente zal leiden tot een lager marktaandeel van de nieuwe aanbieders en tot minder concurrentie." 
  • "Wellicht dat een aantal partijen zich zelfs terugtrekt, wat kan leiden tot het ontstaan van een zogenaamde funding gap." 
  • "Overigens is de Hypotheekshop er niet van overtuigd dat de stijging van de hypotheekrente fors zal zijn."

Voorspellen van de hypotheekrente

Tot nu toe is er geen sprake geweest van het stijgen van de hypotheekrente. Maar: het voorspellen van de hypotheekrente is moeilijk. De kans dat je gelijk krijgt 50%. Ik ben van mening dat de hypotheekrente nog verder kan dalen. Op 31 oktober twitterde ik het volgende:

"Hypotheekrente zal komende maanden verder dalen. 10 jaar vast NHG onder de 1,5% en 20 jaar vast naar 2%. In december nog wat verhogingen."

Op het ogenblik zijn de laagste rentes voor hypotheken met NHG bij rentevastperiode van 10, 20 en 30 jaar als volgt:

10 jaar vast 1,58%  ABN Amro
20 jaar vast 2,15%  Allianz
30 jaar vast 2,42%  Allianz

Check de laagste hypotheekrentes van dit moment!

Wat opvalt is het aantal “kleine (nieuwe) aanbieders” in de top 10 van de rentes. Dit betekent dat zij zich vooralsnog goed staande houden. Ik verwacht ook niet dat deze partijen zich gaan terugtrekken uit de markt als de rente gaat stijgen. De huizenmarkt is oververhit en dat zal in 2018 niet veranderen. Het is “vechten” om een koopwoning en er worden veel hypotheken afgesloten. De nieuwere kleine aanbieders kunnen zelfs hun marktaandeel uitbreiden in 2018.

 

Aangemaakt door Rob op 30-11-2017 08:05

Ik krijg deze vraag iedere week: wat gaat de rente doen? Ik zeg al jaren: op korte termijn geen idee, maar op lange termijn gaat de rente echt weer omhoog. We zitten op een historisch dieptepunt. En dan weet je dat de kans op stijgen groter is dan dalen. Of die stijging in 2018 al plaats zal vinden, weet ik ook niet. Maar als je nu een hypotheek moet afsluiten of verlengen, zou ik eerder kiezen voor 20 jaar dan voor 5 jaar. Nog beter: knip de hypotheek in delen en kies voor verschillende renteperioden.

Aangemaakt door jurjen op 03-12-2017 00:32

dit vind ik dus een heel slimme reactie. ik had een adviseur die vind dat bij de huidige rente 30 jaar vast toch wel slim zou zijn, terwijl ik weet dat na 10 jaar alles wel afgelost is. maar als je het niet weet, neem je verschillende hypotheekdelen, zodat je kunt besluiten welke je aflost.

Aangemaakt door De Hypotheekshop op 29-11-2017 12:18

Beste Jos, In de nieuwsbrief van eind september hebben we de mogelijke gevolgen belicht van een rentestijging in het geval de ECB zou besluiten tot afbouw van het opkoopprogramma. Zoals bekend besloot de ECB eind oktober echter tot verlenging. Dat heeft er toe geleid dat de hypotheekrente niet is gestegen maar zelfs verder is gedaald.

Aangemaakt door Jos Koets op 29-11-2017 13:21

Bedankt voor de nadere aanvulling / uitleg.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.