Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 14 november 2018, 10:20
#huizenmarkt

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) is de mogelijke stappen tegen de oververhitting van de woningmarkt aan het verkennen. Het doel daarbij is een evenwichtige ontwikkeling op de huizenmarkt.

Financieel Stabiliteitscomité FSC

Het Financieel Stabiliteitscomité is een overlegorgaan van vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën. De vergadering staat onder leiding van de president van DNB en het Centraal Planbureau (CPB) neemt deel als externe deskundige. In het FSC wordt gesproken over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel.

Opties om oververhitting tegen te gaan

De mogelijke opties zijn bijvoorbeeld:

  • aanpassen van de maximale hypotheek
  • aanpassen van de limiet voor waarderingen en taxaties
  • hypotheken zwaarder laten meetellen op de balans van banken

Deze opties gaan ze bij het FSC verder uitwerken.

Blij met Aflossingsblij

Het FSC is blij met de Aflossingsblij-campagne van de banken. Daarmee worden huizenbezitters via de media aangespoord om hun aflossingsvrije hypotheek goed te bekijken en waar nodig maatregelen te nemen. Het comité roept aanbieders van hypotheken op om klanten met een aflossingsvrije hypotheek tijdig inzicht te geven in hun persoonlijke financiële situatie en zonodig aan te moedigen tot actie.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.