Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 12 mei 2021, 09:07
#economie #inflatie

De inflatie in Nederland is in april 2021 gelijk gebleven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde gisteren de inflatiecijfers voor de afgelopen maand - waaruit blijkt dat de prijzen in april 1,9% hoger waren dan een jaar eerder. Over maart werd hetzelfde percentage gerapporteerd.

Inflatie ruim hoger dan in 2020

Dit niveau van 1,9% is niet laag te noemen: in 2020 was het elke maand lager. Het hoogste inflatiecijfer vorig jaar was 1,8% in januari. Gemiddeld kwam de inflatie over 2020 uit op 1,3%. Het jaar daarvoor - 2019 - lag het inflatieniveau wel ruim hoger - tussen de 2,2% en 2,9%. Dit is terug te zien in de historische cijfers van het CBS:

Inflatie 2015-april 2021 - CBS

Wat werd duurder?

Het gemiddelde prijsniveau van goederen en diensten voor consumenten is dus behoorlijk gestegen in april. Dat is vooral te wijten aan de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen: benzine en diesel waren fors duurder ten opzichte van april 2020. Ook elektriciteit, gas, kleding en schoenen stegen in prijs.

Voeding veel goedkoper

Aan de andere kant werd voeding een stuk goedkoper in de afgelopen 12 maanden. Vooral groenten, fruit, brood- en graanproducten daalden in prijs - daardoor waren voedingsmiddelen in april maar liefst 2,2% goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. In maart zagen we ook al een prijsdaling, toen nog van 1,3%.

Effect coronacrisis op inflatiecijfers

De vraag kan zijn in hoeverre de inflatiecijfers representatief zijn, aangezien allerlei diensten niet of nauwelijks beschikbaar waren in de afgelopen maand vanwege de coronamaatregelen. Het CBS noemt vliegreizen en restaurants als voorbeeld - en dat zijn lang niet de enige zaken waar geen of minder geld aan uitgegeven kon worden in april.

Schatting van prijzen bij gebrek aan transacties

Deze diensten zijn wel verwerkt in de consumentenprijsindex (CPI), de prijzen konden bij gebrek aan transacties echter niet goed gemeten worden. Dat heeft het CBS opgelost (volgens de richtlijnen van Eurostat) met een schattingsmethode. De invloed hiervan is beperkt: de uitgaven waarvan de prijzen geschat moesten worden maken samen circa 5% uit van de consumptieve bestedingen. Het CBS licht dat uitgebreid toe in een aparte notitie bij de cijfers.

Kapitaalmarktrente richting nulpunt

Net als bij de inflatie is ook bij de kapitaalmarkrente is sinds januari van dit jaar een flink stijgende tendens te zien:

Kapitaalmarktrente 2020-2021

Het niveau van deze rente-maatstaf komt bijzonder dicht bij het nulpunt. Die nullijn werd vorig jaar april even aangetikt, dat bleek echter niet bestendig. Buiten dat moment ligt de kapitaalmarktrente al sinds juni 2019 onder nul. Dat de kapitaalmarktrente stijgt in lijn met de hogere inflatie is niet verrassend: de rente op lange termijn leningen bestaat voor een deel uit 'compensatie voor inflatie'. 

Vind je rente-ontwikkelingen interessant?

Meld je dan zéker aan voor onze maandelijkse Rente Update in je mail!

Nu aanmelden

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.