Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 14 juni 2021, 08:07
#lenen #overige

Klachten over de kredietregistratie moeten vanaf 1 oktober 2021 ingediend worden bij het Kifid - het klachteninstituut voor de financiële sector. De stichting BKR verhuist haar klachtenloket naar het financiële klachteninstituut.

Bureau Krediet Registratie - BKR

Klachten van BKR naar Kifid

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft tot nu toe haar eigen klachtenloket. Klachten over kredietregistratie worden daar behandeld door de Geschillencommissie BKR. Daar komt per oktober een einde aan: de behandeling wordt vanaf dat moment gedaan door de Geschillencommissie Kifid. 

Veel overlap en samenloop

De achtergrond van deze stap ligt in de doelmatigheid van de klachtenafhandeling. Gekeken naar de klachten bij de beide loketten blijkt er een grote overlap en samenloop te zijn. Het is daardoor efficiënter om de klachten op één plek te behandelen.

Financiële klachteninstituut KiFiD

Lening: registratie bij BKR

Elke consumentenlening vanaf € 250 wordt geregistreerd bij het BKR. Dit heeft tot doel dat mensen niet teveel leningen kunnen afsluiten: wie een lening aanvraagt wordt altijd getoetst bij het BKR. Uit die toetsing blijkt hoeveel uitstaande kredieten de aanvrager al heeft - en of die zonder problemen terugbetaald zijn of worden.

BKR codering

Bij problemen met de afbetaling van de lening komt er een codering in de kredietregistratie te staan. Deze negatieve registratie is een signaal voor kredietverstrekkers om zeer terughoudend te zijn in het verstrekken van nieuwe leningen. Een BKR-codering levert problemen op wanneer de consument een nieuwe lening wil aanvragen, of een hypotheek nodig heeft.

Klachten over financiële instellingen op één plek

De codering wordt aangemeld door de kredietverstrekker waar de betalingsproblemen spelen. Een klacht over de registratie moet dan ook als eerste  daar aangekaart worden. Geeft dat geen resultaat, dan kan de consument aankloppen bij het klachtenloket. Op dit moment nog bij BKR zelf, vanaf 1 oktober bij Kifid. Zo liggen alle klachten over financiële instellingen op één plek.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.