Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 20 september 2021, 08:59
#overige

Morgen - dinsdag 21 september 2021 - is het Prinsjesdag: de derde dinsdag van september. Dan presenteert het kabinet de rijksbegroting voor 2022 in de Miljoenennota. Daarmee wordt duidelijk waar de regering geld vandaan wil halen en aan wil uitgeven in het komende jaar. Zoals ieder jaar zijn er al de nodige plannen uitgelekt.

Prinsjesdag met demissionair kabinet

Dit jaar wordt Prinsjesdag gebracht door een demissionair kabinet: de formatie van een nieuwe regering laat lang op zich wachten. Dat heeft tot gevolg dat de begroting voor 2022 niet vol zal staan met nieuwe plannen - daarvoor is het wachten op een nieuw kabinet.  De demissionaire bewindslieden moeten alleen 'op de winkel passen': doen wat hoognodig is en waarvoor er brede steun is in het parlement.

Financiën van de overheid

Geplande uitgaven

Uitgelekte zaken rondom Prinsjesdag gaan doorgaans over uitgaven: de onderwerpen waar het kabinet extra geld aan wil gaan uitgeven. Waar dat geld vandaan moet komen blijkt meestal pas tijdens de presentatie van de Miljoenennota. Volgens de uitlekberichten in de verschillende media zou het gaan om:

  • 6 miljard euro voor het terugdringen van de CO2 uitstoot
  • 1 miljard euro voor extra woningen (verspreid over 10 jaar)
  • 400 miljoen voor extra bestrijding van de georganiseerde misdaad
  • 300 miljoen voor ondersteuning van de tech-industrie (om deze een inhaalslag te laten maken)
  • 100 miljoen extra voor defensie
  • 200 miljoen voor koopkrachtreparatie
  • 200 miljoen voor het bevriezen van sociale huren

Extra woningen nodig 

Het miljard voor de extra woningen is bedoeld om woningbouw te stimuleren. De woningmarkt is zwaar overspannen, één van de veelgenoemde oplossingen is vooral bouwen. Dit bedrag wordt verspreid over 10 jaar, wat neerkomt op 100 miljoen per jaar om meer huizen te bouwen.

Huren bevriezen

Ook voor huurders is er goed nieuws in de uitgelekte plannen: er is 200 miljoen uitgetrokken om de huren te bevriezen voor woningen die onder de sociale sector vallen. 

Koopkracht op peil houden

Met de inflatie die lijkt op te lopen is het voor het kabinet zaak om ervoor te zorgen dat de koopkracht van de Nederlandse burger op peil blijft. Daar is dan ook een bedrag voor uitgetrokken in de Miljoenennota voor 2022.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.