Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 15 december 2021, 08:28
#lenen

Rabobank heeft details bekendgemaakt over de compensatieregeling voor de te hoge leenrentes. Deze werd in augustus al aangekondigd, zelfs zonder dat er een concrete uitspraak van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (het Kifid) was richting de bank.

Kredieten van Rabobank, Freo en Fideaal

Het gaat in deze compensatieregeling niet alleen om kredieten van de Rabobank. Ook de Rabo-onderdelen Freo en Fideaal vallen onder de regeling.

Rabobank - Freo - Fideaal

Klanten met de volgende producten kunnen in aanmerking komen voor de compensatie:

  • Doorlopend krediet
  • Krediet op Betaalrekening
  • Rabo Kort Roodstaan
  • Rabo Studenten Roodstaan
  • Krediet op Creditcard

Klanten krijgen vanaf januari 2022 een brief van de bank met daarin de uitwerking van de regeling voor hun krediet. 

Compensatie voor teveel betaalde rente

Al geruime tijd is duidelijk dat diverse banken te hoge rentes in rekening hebben gebracht voor hun kredieten met variabele rente. De rentes zijn niet (voldoende) mee gedaald met de marktrente, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Daarom moeten ze nu compensatie geven voor de teveel betaalde rente.

Actuele leenrentes

Bij Rabobank hebben ze dat uitgewerkt in de volgende stappen:

  1. Berekening rente met marktrente - hoeveel zou er in rekening gebracht zijn als de rente vanaf 1 augustus 2001 wel had meebewogen?
  2. Berekening betaalde rente - hoeveel heeft de klant werkelijk betaald sinds 1 augustus 2001?
  3. Vergelijking van de uitkomsten uit stap 1 en 2.
  4. Berekening compensatiebedrag: is het verschil tussen 1 en 2 hoger dan € 50? Dan krijg je het hele bedrag als compensatie.
  5. Toevoeging van rente op rente: het compensatiebedrag wordt aangepast met de misgelopen rente doordat er teveel betaald is. 

Uitbetaling compensatie Rabobank

Het compensatiebedrag wordt uitbetaald of verrekend met een openstaand saldo. Als het krediet nog niet volledig is afbetaald wordt de compensatie afgetrokken van de openstaande schuld. Wat er vervolgens nog overblijft maakt de bank over op de betaalrekening van de klant.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.