Matching
Onder matching verstaan wij hier het op elkaar afstemmen van cashstromen van pensioenfondsen zodat de toekomstige pensioenverplichtingen betaald kunnen worden uit premie inkomsten en (vrijgevallen) beleggingen.

Pensioenfondsen bouwen vermogen op doordat er premie inkomsten ontvangen worden (door de werkenden) en doordat het pensioenvermogen belegd wordt. Wanneer een pensioenfonds aan zijn verplichtingen moet voldoen (pensioenen uitbetalen), dienen daarvoor op tijd de beschikbare middelen vrij te komen. Matching is een systeem waarbij getracht wordt om de cashstromen op elkaar aan te laten sluiten. Doelstelling is maximaal rendement maken op het te beleggen geld EN het altijd op tijd beschikbaar hebben van de uit te keren pensioengelden.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,16 %
5 jaarABN AMRO3,86 %
10 jaarTulp4,11 %
15 jaarTulp4,28 %
20 jaarTulp4,28 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 29-11-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening