Financiële woordenlijst: C
C-polis
Een C-polis is een pensioenpolis waarbij de werknemer zelf de verzekeringnemer is.
Cafetariasysteem
Het cafetariasysteem is een beloningsysteem waarbij werknemers verschillende beloningscomponenten onderling kunnen uitruilen.
Call optie
Een call optie is een verhandelbaar recht om op of tot een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs.
Call/put ratio
De call/put ratio is de verhouding tussen het aantal verhandelde call- en putopties gedurende een bepaalde periode op de optiebeurs.
Canon
Canon is de premie die een eigenaar van een woning moet betalen aan de gemeente, als de grond waarop de woning gebouwd is niet zijn of haar eigendom is.
Carenztijd
De carenztijd is een periode aan het begin van de looptijd van een verzekering waarin de verzekering nog geen dekking biedt.
Cash settlement
Cash settlement betekent letterlijk afhandeling in geld. Op beleggingsgebied wordt met cash settlement het afwikkelen van een derivatenpositie tegen geld in plaats van tegen levering van de onderliggende waarde.
Cashdividend
Cashdividend is dividend dat uitgekeerd wordt in geld.
Certificaat van een aandeel
Een certificaat van een aandeel is een verhandelbaar waardepapier dat een (gedeelte van een) aandeel in de uitgevende instelling vertegenwoordigt.
Claim
Onder een claim wordt in de beleggingswereld een verhandelbaar recht verstaan dat een voorkeurspositie geeft bij een emissie van nieuwe aandelen. Een claim wordt bij een emissie van nieuwe aandelen vaak aangeboden aan de bestaande aandeelhouders.
Claimverhouding
De claimverhouding geeft weer hoeveel claims er bij een claimemissie nodig zijn voor een nieuw aandeel.
Clearing
Clearing is het administratief en financieel afwikkelen en garanderen van effectentransacties. Door clearing van transacties wordt het tegenpartijrisico voor de belegger maximaal gereduceerd.
Closed end beleggingsfonds
Een closed end beleggingsfonds is een beleggingsfonds waarbij het aantal aandelen gedurende de looptijd van het fonds vast staat.
Closing buy
Closing buy - of te wel een sluitingskoop - is een optie transactie waarmee een geschreven optiepositie gesloten wordt.
Closing sell
Closing sell - of te wel sluitingsverkoop - is een optie transactie waarmee een gekochte optiepositie gesloten wordt.
Combinatie order
Een combinatie order is het gelijktijdig plaatsen van verschillende optietransacties, waarbij de order alleen uitgevoerd wordt als alle posities in de combinatie order uitgevoerd kunnen worden. Vaak wordt hierbij een limiet meegegeven.
Commodity
Commodities zijn grondstoffen en bulkgoederen. Denk hierbij aan agrarische producten (aardappelen, fruit) maar ook olie en metalen (goud, zilver).
Contante waarde
De contante waarde is de huidige waarde van een betaling of een aantal betalingen in de toekomst.
Contante Waarde Methode
De contante waarde methode is de methode die vaak gebruikt wordt bij het berekenen van de boeterente bij het oversluiten van de hypotheek.
Contractgrootte
De contractgrootte is de hoeveelheid onderliggende waarde waarop een optie- of futurecontract betrekking heeft.
Contractrente
De contractrente is de contractueel overeengekomen rente.
Conversie
Conversie betekent omzetting. In de beleggingswereld wordt deze term vaak bij een converteerbare obligatie gebruikt. Hierbij heeft de koper van de obligatie een recht tot conversie van de obligatie in aandelen.
Conversie van pensioenen
Onder conversie wordt binnen de pensioenwereld verstaan het omzetten van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken.
Conversieperiode
De periode waarbinnen de koper van een converteerbare obligatie (of een ander product) gebruik kan maken van zijn conversie recht.
Conversieverhouding
De verhouding waartegen bijvoorbeeld converteerbare obligaties of warrants kunnen worden ingewisseld tegen de onderliggende waarde.
Converteerbare obligatie
Een converteerbare obligatie is een obligatielening die onder bepaalde voorwaarden, op een bepaalde datum kan worden ingewisseld in andere effecten. Meestal aandelen van de uitgevende instelling.
Coupon
Het genummerde en van datum voorziene deel van een effect waarop tegen inwisseling van een obligatie rente of bij een aandeel dividend wordt uitbetaald.
Couponrente
De coupontrente is de nomimale rente die op een obligatie wordt vergoed.
Courtage
Courtage is de vergoeding die de makelaar in rekening brengt voor zijn diensten bij aan- of verkoop van een huis.
Cum dividend
Cum dividend betekent letterlijk: met dividend. Cum dividend wordt wel eens bij een aandeel weergegeven als er zeer spoedig een dividenduitkering plaats zal vinden.
Cumulatief preferent aandeel
Cumulatief preferente aandelen zijn aandelen met een voorrangspositie bij dividenduitkering.
Cyclische aandelen
Cyclische aandelen zijn aandelen van bedrijven die gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de economische cyclus of conjunctuur.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,11 %
5 jaarABN AMRO3,76 %
10 jaarRabobank3,99 %
15 jaarTulp4,19 %
20 jaarTulp4,21 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 11-12-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening