HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Bieden op een woning zonder voorbehoud

Een huis kopen doen we normaal gesproken met voorbehouden, ontbindende voorwaarden in de koopakte. Toch zijn er situaties waarin de koper zich gedwongen voelt om te bieden zonder enig voorbehoud. Wat betekent dat? En hoe kun je hiermee omgaan als koper?

Bieden zonder voorbehoud met een laag risico? Bel 088-22 77 344

Ontbindende voorwaarden in de koopakte

Wie een huis koopt doet er verstandig aan om in de koopakte de nodige voorbehouden op te laten nemen. Ontbindende voorwaarden, die ervoor zorgen dat je zonder boete van de aankoop af kunt als er iets misgaat. Bijvoorbeeld dat je de benodigde hypotheek toch niet kunt krijgen (voorbehoud financiering hypotheek / financieringsbeding). Of dat de woning enorme bouwkundige gebreken blijkt te hebben met hoge herstelkosten (voorbehoud bouwtechnische keuring).

Voorbehouden: onzekerheid voor verkoper

Deze voorbehouden zijn prettig voor de koper van de woning. De verkoper verkeert hierdoor echter langer in onzekerheid over de verkoop van zijn huis. Tot de datum van het verlopen van de ontbindende voorwaarden is er de mogelijkheid dat de deal niet doorgaat en hij opnieuw moet beginnen met het zoeken naar een koper.

Situatie op de woningmarkt

Welk belang zwaarder weegt – dat van de koper of dat van de verkoper – is sterk afhankelijk van de situatie op de woningmarkt. Is het een kopersmarkt of een verkopersmarkt?

Kopersmarkt

Is er sprake van een kopersmarkt, dan heeft de koper ‘de macht’. Er zijn veel woningen te koop en relatief weinig mensen die er één willen kopen. De koper kan de voorwaarden stellen voor zijn aankoop – de verkoper is blij als hij een koper heeft en zal dus gemakkelijker akkoord gaan met die voorwaarden.

Verkopersmarkt

In een verkopersmarkt is het andersom: daar heeft de verkoper het voor het zeggen. Er zijn weinig woningen te koop en veel mensen die er één willen bemachtigen. De verkoper heeft de macht en kan daarbij de koper voor lastige keuzes stellen.

Bieden zonder voorbehoud

Soms is de markt zó krap dat de koper zich genoodzaakt voelt beslissingen te nemen die niet verstandig zijn. Een bod uitbrengen op een woning zónder voorbehoud is zo’n beslissing. Dat geeft de verkoper zoveel zekerheid dat deze wellicht eerder akkoord zal gaan met het bod. De keuze om ontbindende voorwaarden achterwege te laten kan de kans op de woning vergroten.

Ontsnappingsroute: wettelijke bedenktijd

Wie zich genoodzaakt ziet om een bod zonder voorbehoud uit te brengen op een huis heeft wel een ontsnappingsroute. Die route loopt via de wettelijke bedenktijd. Die geldt altijd, ook als je biedt zonder voorbehoud.

Wat kan ik met drie dagen?

Wellicht denk je: die wettelijke bedenktijd is drie dagen – wat kan ik doen in drie dagen? Daarbij is het goed om de details van de wettelijke bedenktijd in beeld te houden:

  • duurt minimaal drie (3) dagen,
  • van die drie dagen moeten er twee een werkdag zijn,
  • kan niet eindigen op een zaterdag, zondag of erkende feestdag,
  • gaat in op het moment dat je de door alle partijen getekende koopakte hebt ontvangen.

Vooral dat laatste punt zorgt ervoor dat de bedenktijd in de praktijk vaak langer is dan die 3 dagen. Op het moment dat je het met de verkoper eens bent geworden over de koopsom moet de koopakte nog opgesteld worden, dan moet die nog door beide partijen getekend worden (waarbij jij als koper dat uiteraard niet supersnel hoeft te doen…) en vervolgens moet jij dat door beide partijen getekende exemplaar nog krijgen. Pas dan gaat de bedenktijd in!

Snel handelen met hypotheek en bouwtechnische keuring

Als je hebt geboden zonder voorbehoud is het dus zaak om snel te handelen. Om de zaken die je liever als voorbehoud had opgenomen binnen die periode te regelen. In de meeste situaties betekent dit:

  • Snel de hypotheek aanvragen
  • Snel een bouwtechnische keuring laten doen
  • Snel een taxatie laten uitvoeren

Dit is niet onmogelijk – wel is het nodig om hiervoor de nodige druk uit te oefenen bij de hypotheekadviseur, de keuringsinstantie en de taxateur.

Voorbereiden hypotheekaanvraag

Om snel te kunnen handelen qua hypotheek is het handig als die al is voorbereid. Dat voorbereiden van jouw hypotheekaanvraag kun je in alle rust doen al voordat je een woning op het oog hebt. Daarmee sta je in feite in de startblokken voor het moment waarop je de hypotheek met spoed in orde wilt hebben. Het inkomen is al beoordeeld, alle documenten die je kon aanleveren liggen al in het dossier. Het enige dat nog toegevoegd moet worden zijn de koopakte en het taxatierapport. Op die manier is het mogelijk om binnen de wettelijke bedenktijd volledige zekerheid te hebben over de financiering.

Met spoed een hypotheek nodig? Bel Finckers op nummer 088-22 77 344

Liever wél ontbindende voorwaarden

Dat het mogelijk is wil niet zeggen dat het de voorkeur geniet. Er is ook geen garantie dat het lukt binnen de wettelijke bedenktijd. Bij het kopen van een woning is het altijd beter om wél ontbindende voorwaarden te laten opnemen in de koopakte. Blijkt dit echter niet mogelijk – omdat u anders niet in aanmerking komt voor het huis – dan kan een Spoedhypotheek een ontsnappingsroute zijn.

Op de hoogte blijven over hypotheken?
Nieuwsbrief
Op de hoogte van hypotheken

je gegevens zijn veilig

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Vrijblijvend hypotheek aanvragen