Search
Close this search box.

Een tijdelijk dienstverband en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Een belangrijke factor bij deze berekening is het inkomen van degene(n) die de hypotheek wil(len) aanvragen. Er bestaan verschillende inkomstenbronnen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op inkomen uit een tijdelijk dienstverband en hoe een hypotheekinstelling met het inkomen uit een tijdelijk dienstverband omgaat bij het berekenen van de maximale hypotheek. Via onderstaande links kunt u direct navigeren naar het antwoord op de weergegeven vragen.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Wat is een tijdelijk dienstverband?

Onder een tijdelijk dienstverband wordt verstaan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Feitelijk is er sprake van een arbeidsverhouding waarbij er sprake is van een vooraf overeengekomen termijn waarop het dienstverband eindigt. Dit hoeft niet altijd om een einddatum gaan, er kan ook het einde van een bepaald project als einde van het dienstverband afgesproken worden. Een tijdelijk dienstverband bestaat dus in 2 varianten:

  • De werkgever geeft een contract voor een vooraf overeengekomen periode af. Denk hierbij aan een jaarcontract of een halfjaarcontract.
  • De werkgever geeft een contract voor een bepaalde hoeveelheid werkzaamheden af.

Voorbeeld tijdelijk dienstverband

Piet treedt voor de periode van een jaar in dienst bij Werkgever A. Er is sprake van een tijdelijk dienstverband, te weten een jaarcontract.
Jan wordt in dienst genomen om Project A op te zetten en tot een goed eind te brengen. Er is niet precies bekend wanneer het project afgerond wordt, dus komen de werkgever en Piet overeen dat het dienstverband eindigt na voltooiing van Project A. Er is hier eveneens sprake van een tijdelijk dienstverband.

Een van oorsprong tijdelijk dienstverband mag na het bereiken van de einddatum opgevolgd worden door een vast dienstverband of nogmaals een tijdelijk dienstverband. Echter het eindeloos verlengen van tijdelijke contracten met wederom tijdelijke contracten is niet mogelijk. Hieraan zijn grenzen verbonden.

Kan ik een hypotheek krijgen met een tijdelijk dienstverband?

  • Inkomen welke voortvloeit uit een tijdelijk dienstverband met een “harde” intentieverklaring wordt in principe altijd meegenomen door elke hypotheekbank. Onder “harde” intentie wordt verstaan: opvolging van het tijdelijk contract door een vast contract.
  • Indien dit niet het geval is, bijvoorbeeld wanneer het tijdelijk contract wederom opgevolgd wordt door een tijdelijk contract, zullen veel banken extra kritisch zijn, omdat er geen zekerheid is dat de werknemer ook op lange termijn verzekerd is van voldoende inkomen. Er wordt dan door sommige banken gekeken naar de inkomenshistorie van bijvoorbeeld de laatste 3 jaren, als indicatie hoeveel de werknemer gemiddeld aan inkomen heeft ontvangen. Andere banken accepteren verlenging van een tijdelijk contract met wederom een tijdelijk contract per definitie niet.
  • Tijdelijke contracten welke op geen enkele wijze verlengd worden, worden door vrijwel alle banken niet geaccepteerd; er is dan geen hypotheek mogelijk.

Hoe bereken ik mijn inkomen uit tijdelijk dienstverband voor de maximale hypotheek?

Voor de berekening van de maximale hypotheek is een belangrijke stap het bepalen met welk inkomen gerekend mag worden. Bij inkomen uit tijdelijk dienstverband bestaat dit vaak uit het vaste periodieke salaris (per week, per 4 weken of per maand), het vakantiegeld, een eventuele vaste 13e maand en eventuele vaste onregelmatigheidstoeslagen. Niet-vaste onderdelen zoals overwerk of provisie worden bij tijdelijke dienstverbanden meestal niet meegenomen.

Voorbeeld inkomen uit tijdelijk dienstverband

Salaris per maand € 2.000
Vakantiegeld 8 %
Salaris per maand € 2.000
Vaste 13e maand € 2.000
Overwerk € 3.000

Bank A neemt zowel het vakantiegeld als de vaste 13e maand mee in de bepaling van de maximale hypotheek. Echter, het overwerk niet .Het inkomen voor de maximale hypotheek wordt nu:

€ 2.000 X 12 maanden € 24.000
Vakantiegeld 8 % € 1.920
Vaste 13e maand € 2.000
Overwerk € 0
————
Totaal inkomen € 27.920

Hoe zit het met de proeftijd bij een tijdelijk dienstverband?

In een tijdelijk arbeidscontract kunnen werkgever en werknemer een proeftijd afspreken. Dat is een soort kennismakingsperiode. Bij een tijdelijk dienstverband van minder dan 6 maanden is een proeftijd tegenwoordig verboden. Bij een tijdelijk dienstverband van 6 maanden tot 2 jaar, geldt een proeftijd van maximaal 1 maand. Bij tijdelijke dienstverbanden langer dan 2 jaar, ongeacht of er de intentie is na verloop van de eindtermijn deze te veranderen in een vast dienstverband, mag de proeftijd maximaal 2 maanden bedragen.

Wat is een intentieverklaring

Een intentieverklaring is een verklaring van een partij omtrent een bedoeling (intentie). Bij tijdelijke dienstverbanden geeft de werkgever in een intentieverklaring weer wat zijn/ haar intenties zijn nadat het tijdelijk dienstverband de termijn heeft bereikt waarop deze eindigt. De intentieverklaring luidt vaak als volgt: “Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd”.

Meer informatie over de intentieverklaring

Waaraan moet een werkgeversverklaring voldoen bij een tijdelijk dienstverband?

Een werkgeversverklaring is een door uw werkgever in te vullen verklaring waarin uw inkomenssituatie wordt toegelicht. De werkgeversverklaring is een heel belangrijk document bij de hypotheekaanvraag.

Belangrijke eisen aan de werkgeversverklaring bij een tijdelijk dienstverband:

  • De werkgeversverklaring mag niet opgesteld worden in de proeftijd. Pas nadat de proeftijd is verlopen, mag de werkgeversverklaring opgesteld worden.
  • Er moet sprake zijn van een “harde” intentie: opvolging van het tijdelijk dienstverband door een vast dienstverband.
  • Omdat de werkgeversverklaring zoΓÇÖn belangrijk document is, is het raadzaam zeer goed op te letten bij het laten invullen van de werkgeversverklaring door de werkgever. Dit voorkomt veel misverstanden en vertraging.

Meer informatie over de werkgeversverklaring

Op de hoogte blijven over hypotheken?
Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek