Jos Koets

Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
hypotheken
Gepubliceerd op: 13-5-2019 om 11:12

Wie een huis koopt en een hypotheek afsluit, krijgt te maken met de fiscus. De betaalde hypotheekrente is namelijk meestal fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat een gedeelte van de betaalde hypotheekrente "vergoed" wordt. Het percentage waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken wordt echter in de komende jaren flink afgebouwd.

Jaar Tarief
2018 49,50%
2019 49,00%
2020 46,00%
2021 43,00%
2022 40,00%
2023 37,05%

Huizenbezitters met een hypotheek kunnen over 2019 nog maximaal 49% van hun betaalde hypotheekrente terugkrijgen. Deze huizenbezitters moeten dan in 2019 wel meer verdienen dan € 68.507 per jaar. In 2013 is de teruggave voor bijna alle huizenbezitters (met een redelijk inkomen) nog maar 37,05%. 

Voorbeeld hypotheekrenteaftrek

In onderstaande tabel vergelijken we de situatie van 2019 en 2023 met elkaar voor een huizenbezitter met een hypotheek van € 200.000, een inkomen dat volledig valt in de hoogste belastingschijf en een hypotheekrente van 3%.

Hypotheekbedrag € 200.000
Hypotheekrente 3%
Betaalde hypotheekrente € 6.000
Fiscaal voordeel 2019 € 2.940 (49,00% van € 6.000)
Ficaal voordeel 2023 € 2.223 (37,05% van € 6.000)

Eigenwoningforfait

Tegenover het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek staat echter nog een nadeeltje, namelijk het Eigenwoningforfait. Ook dit percentage gaat de komende jaren veranderen en wel als volgt:

Jaartal Percentage
2018 0,70%
2019 0,65%
2020 0,60%
2021 0,50%
2022 0,50%
2023 0,45%

Deze tarieven gelden voor een woningwaarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (2018).

Als we de gegevens uit het vorige voorbeeld erbij halen, moet bovenstaande huizenbezitter in 2023 nog 0,45% van de WOZ-waarde als eigenwoningforfait bijtellen bij zijn inkomen. Uitgaande van een WOZ-waarde van € 200.000 is de bijtelling dan € 900.  In 2019 is deze bijtelling nog € 1.300 (0,65% van € 200.00). De bijtelling van het eigenwoningforfait wordt wel afgerekend tegen het hoogste belastingtarief in box 1. Hieronder de uitwerking:

  2019 2023
Betaalde hypotheekrente € 6.000 € 6.000
Fiscaal voordeel € 2.940 € 2.223
Bijtelling EWF 676 333 (37,05% van 45% van € 200.000)
Totaal fiscaal voordeel € 2.264 € 1.890

Uit deze berekening blijkt dat deze huizenbezitter netto € 31 per maand meer gaat betalen.

Omdat de belastingtarieven over het inkomen in de toekomst wat lager worden, staat hier wel tegenover dat het netto inkomen hoger wordt.

Aangemaakt door richard op 13-05-2019 12:47

het percentage van het eigenwoningforfait zakt dan wel, maar de woz waarde stijgt de eerste jaren nog wel. dus waarschijnlijk gaan we netto nog meer betalen.

Aangemaakt door Jeroen op 13-05-2019 11:32

De bijtelling zal de cashcow van de toekomst worden. Alle huizen afgelost dus iedereen eigen woning forfait betalen. Vrij zijn en zonder kosten een huis bezitten is een utopie hiermee.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.