Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 20 augustus 2018, 12:57
#pensioen

De Volkskrant heeft zich verdiept in de pensioenuitkeringen vanuit de beschikbare premieregeling. De uitkomst is op dit moment schokkend: door de lage rentestand krijgen pensioengerechtigden een veel lager pensioen dan verwacht.

Pensioenfondsen en beschikbare premieregelingen

Al jaren gaat veel aandacht uit naar de pensioenfondsen. Hoe het daar met de dekkingsgraad gaat, of de pensioenfondsen hun premies moeten verhogen of zelfs moeten korten op pensioenen. Over de beschikbare premiepensioenen wordt weinig geroepen, terwijl deze pensioenspaarders sterk gedupeerd worden door de lage rente.

Uitkering afhankelijk van rente op pensioendatum

De pensioenuitkering die men krijgt bij een beschikbare premieregeling is vooraf niet bekend. Deze is afhankelijk van het kapitaal dat bij elkaar gespaard/belegd is, en van de rente op pensioendatum. Op dat moment wordt met het gespaarde pensioenkapitaal een uitkering aangekocht - dat is het pensioen. Bij een lage rente kan de uitkering behoorlijk tegenvallen

 

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.