Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 8 januari 2021, 08:26
#hypotheek #belasting

De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat het verschil tussen huren en kopen kleiner wordt. Eén van de manieren waarop ze voorstelt dat te realiseren is door de eigen woning net zo te belasten als spaargeld: in box 3. Dit blijkt uit het meest recente DNBulletin van de centrale bank.

Te grote stimulans voor eigen woning

Het kopen van een eigen huis wordt al heel lang fiscaal flink gestimuleerd in Nederland. Volgens DNB té veel - met als gevolg dat de huurmarkt zich niet goed ontwikkelt. Huren in de vrije sector wordt steeds duurder, terwijl de lasten van een eigen woning veel minder stijgen. Huren is daardoor duurder dan kopen.

DNB heeft in haar bulletin een rekenvoorbeeld opgenomen waaruit dit blijkt. De cijfers zijn weergegeven in een deze grafiek:

Woonlasten bij kopen en huren - DNB.nl
Bron: DNB.nl

Afbouwen fiscale voordleen woningbezitter

De centrale bank is daarom voorstander van het afbouwen van de fiscale voordelen voor de woningbezitter. Daarbij worden de volgende mogelijkheden genoemd:

  • het stapsgewijs verhogen van het eigenwoningforfait 
  • eigen huis en hypotheek geleidelijk overhevelen naar box 3 van de inkomstenbelasting

Verhogen eigenwoningforfait

Het verhogen van het eigenwoningforfait is geen ingrijpende maatregel in het belastingsysteem. Wel kan het tot een flinke lastenstijging leiden voor woningbezitters. Het eigenwoningforfait (ewf) het bedrag dat bij het inkomen wordt opgeteld omdat iemand een eigen huis heeft.

Doordat vervolgens de betaalde rente en kosten van de bijbehorend hypotheek afgetrokken mogen worden is het ewf niet altijd even zichtbaar - per saldo hebben huiseigenaren doorgaans een aftrekpost (de hypotheekrenteaftrek). Zou het eigenwoningforfait omhoog gaan, dan vermindert dat de fiscale aftrek die men nu heeft door het eigen huis.

Van box 1 naar box 3

In box 3 van ons belastingstelsel wordt het vermogen (beleggingen, spaargeld) belast. Op dit moment vallen woning en hypotheek in box 1: inkomen uit werk en woning. Het is geen nieuw idee om de eigen woning en de bijbehorende schuld naar box 3 te verhuizen: het wordt al jaren door verschillende partijen geopperd.

Vermogensheffing over waarde woning min hypotheek

Als dit gebeurt betekent het dat woningbezitters meer belasting gaan betalen dan nu het geval is. Op dit moment geldt in box 3 een tarief van 31% over een fictief rendement dat bepaald wordt voor het vermogen. Gaat de eigen woning maar box 1, dan betaalt de woningeigenaar belasting over de waarde van het huis minus de openstaande hypotheek. Dat zou er ook voor moeten zorgen dat de huizenprijzen minder snel stijgen. 

Kleiner kostenverschil verhoogt welvaart

DNB is ervan overtuigd dat het belangrijk is om het kostenverschil tussen huren en kopen te verkleinen

Dit kostenverschil tussen koop en huur heeft nadelen vanuit macro-economisch perspectief, omdat dit kopen stimuleert en de ontwikkeling van de huurmarkt belemmert. Een goed functionerende huurmarkt heeft echter verschillende voordelen, zoals meer verhuisflexibiliteit, minder schuldopbouw bij huishoudens, beter gediversifieerde vermogensopbouw, en een stabielere economie. Het verkleinen van het kostenverschil tussen kopen en huren brengt beide markten meer in balans en verhoogt daarmee de welvaart.

Een bijkomend voordeel zou volgens de centrale bank zijn dat de huizenprijzen minder worden opgedreven, waardoor de betaalbaarheid van huren toeneemt. Verhuurders hoeven dan minder huur te vragen om toch aan de verhuur te verdienen. 

Zullen we je op de hoogte houden van wat er gaat gebeuren?

Meld je aan voor onze gratis Update Hypotheken in je mailbox!

Nu aanmelden

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.