Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 17 november 2022, 08:22
#sparen #banken en verzekeraars

In april van dit jaar ging het mis met ATB Bank / FIBR - de bank met Russische roots in ons land. De bank ging failliet en spaarders moesten een beroep doen op de spaargarantie via De Nederlandsche Bank (DNB).

Sancties tegen Rusland oorzaak faillissement

De sancties tegen Russische bedrijven vanwege de oorlog in Oekraïne deden de bank de das om. Andere banken blokkeerden geld van FIBR en ATB Bank vanwege die sancties. Ook trokken IT-bedrijven en advocaten hun handen van de bank af. Al snel bleek dit te leiden tot een faillissement, het depositogarantiestelsel werd door DNB in werking gezet.

Nieuws over afwikkeling faillissement ATB

Inmiddels is er ruim een half jaar verstreken en is er nieuws over de afwikkeling van het faillissement van Amsterdam Trade Bank (ATB).

DNB heeft 666 miljoen euro teruggekregen

DNB heeft het totale bedrag dat voorgeschoten werd om gedupeerde spaarders te compenseren - 666,2 miljoen euro - inmiddels teruggekregen van de curatoren van ATB. Vanuit de spaargarantie zijn spaarders gecompenseerd tot een maximum van € 100.000 per persoon.

Ook niet-gegarandeerd spaargeld lijkt vergoed te worden

Het uitgangspunt van de curatoren is dat ook spaarders met meer dan € 100.000 hun geld uiteindelijk volledig terugkrijgen. Op de website van de bank staat vermeld:

Update 7 oktober 2022. Curatoren ATB betalen op korte termijn tussentijds 85% aan rekeninghouders met een saldo van meer dan EUR 100.000 op datum faillissement. 85% wordt berekend over de vordering boven EUR 100.000 per datum faillissement. Curatoren gaan ervan uit dat zij uiteindelijk de rekeninghouders volledig zullen kunnen betalen. Gelet op de stand van de boedel en het onderzoek naar de hoogte van de vorderingen, wordt op dit moment 85% betaald. Curatoren gebruiken voor de uitbetaling het rekeningnummer dat rekeninghouders hebben opgegeven aan DNB voor een uitkering uit het depositogarantiefonds. Aan rekeninghouders die zich nog niet gemeld hebben bij DNB, zal nog geen betaling worden gedaan.  

Dit is geen juridisch bindende toezegging. Curatoren behouden zich uitdrukkelijk alle rechten en weren voor.

Vergoeding tot 85% van spaargeld

In een volgende update van 1 november wordt gemeld dat de aangekondigde betalingen (tot 85% van het bedrag boven € 100.000) zijn voorbereid en ingevoerd, maar dat de uitvoering vertraging heeft opgelopen. De verwachting was dat de betaling begin/midden november geregeld zou zijn. Dat zou dus inmiddels gebeurd moeten zijn.

Resterende 15% waarschijnlijk ook

Het uitgangspunt is dat ook de resterende 15% uiteindelijk terugkomt bij de spaarders. De curatoren zijn er duidelijk over dat dit geen belofte is, geen zekerheid, wel de verwachting. 

Vergelijk spaarmogelijkheden

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.