Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 10 maart 2023, 08:55
#belasting #huizenmarkt

De overheid gaat maatregelen nemen tegen de commerciële WOZ-bezwaarbureaus. De kosten rijzen de pan uit en het WOZ-systeem dreigt vast te lopen door het grote aantal ingediende bezwaren.

Hoge WOZ-waarde: protesteren of profiteren?

Winst voor de bureaus

WOZ-bezwaarbureaus stimuleren burgers om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking en nemen hen het bijbehorende werk uit handen. Dat doen ze no cure, no pay - daardoor lijkt het voor de burger alleen maar winst te kunnen opleveren. De werkelijke winst is voor de bureaus: met miljoenen kostende reclamecampagnes verleiden ze de burger daarom om via hen bezwaar te maken bij de gemeente.

Gemeente vergoedt proceskosten

In de praktijk krijgt het bureau proceskosten vergoed van de gemeente. Die kosten kunnen per geval oplopen tot € 600 - en bij bezwaar kan daar nog eens € 1.700 bijkomen. Die vergoeding van proceskosten is niet aan de orde als de burger zelf bezwaar indient.

WOZ waarde gaat hard omhoog

Kosten uiteindelijk verhaald op burger

Dit systeem kost de gemeenten veel geld. Om de gemeentebegroting rond te krijgen worden die kosten uiteindelijk weer verhaald op de burger. Ondertussen maken de bureaus mooie winsten voor relatief weinig werk.

Maatregelen overheid op komst

Staatssecretaris Van Rij wil een aantal maatregelen invoeren om deze situatie te veranderen. Het doel: verlaging van de kosten voor de gemeenten en een minder zware belasting van het WOZ-systeem.

Proceskosten uitbetalen aan burger

Het plan is om de vergoeding van de proceskosten niet meer aan de bureaus uit te betalen, maar aan de burger. Zo wordt duidelijker hoe hoog de kosten zijn en moet het bureau kosten in rekening gaan brengen bij de klant.

Geld voor burger

Vergoedingen flink omlaag

Bovendien worden de vergoedingen flink verlaagd. Ze worden meer in verhouding gebracht met het werk dat de bureaus verrichten.

Bezwaar zonder officiële procesgang

Tot slot wil Van Rij het voor de burger ook makkelijker maken om zonder officiële procesgang de WOZ-waarde te corrigeren. In direct contact met de gemeente moet het ook mogelijk worden om de WOZ-waarde bij te stellen.

Profiteren van hoge WOZ-waarde

Een hoge WOZ-waarde kan ook voordeel opleveren: de rente van lopende hypotheken kan er vaak door verlaagd worden. Benieuwd of jouw hypotheekrente ook omlaag kan?

Bespreek het met een hypotheekexpert!

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.