Financiële woordenlijst: E
ECB
ECB is de afkorting van de Europese Centrale Bank.
Effect
Een effect is een verzamelnaam voor alle op een beurs verhandelbare vermogenstitels.
Effectenbeurs
Een effectenbeurs is een centrale, gereguleerde handelsplaats waar vraag en aanbod van effecten bij elkaar komt.
Effectendepot
Onder een effectendepot verstaan wij alle effecten die een bepaald bewaarbedrijf (bijv. een bank) voor een klant in bewaring heeft.
Effectenkrediet
Een effectenkrediet is een lening waarbij de effecten als onderpand dienen.
Effectenportefeuille
Onder een effectenportefeuille verstaan wij het totale effectenbezit van een belegger.
Effecthypotheek
Onder een effecthypotheek, verstaan wij een beleggingsrekeninghypotheek waarbij het voor de aflossing benodigde te storten bedrag ineens voldaan wordt. Het te storten bedrag wordt echter niet vanuit eigen vermogen voldaan maar meegefinancierd in de hypotheek.
Effectieve rente
De effectieve rente bij een financieel product (bijvoorbeeld een obligatie of een hypotheek) is de contante waarde van alle rente (incl. evt. kosten) die wordt betaald of ontvangen.
Eigen beheer (ivm pensioenfonds)
Een pensioenfonds voert een regeling in eigen beheer uit als het zijn financiƫle verplichtingen ten opzichte van de deelnemers niet volledig herverzekert.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van een onderneming bestaat uit het aandelenkapitaal en de reserves.
Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait is een bedrag dat een eigenaar van een koopwoning in Box I bij het inkomen moet optellen als een soort vergoeding voor het woongenot van die eigen woning.
Eindloonregeling
Een eindloonregeling is een pensioensysteem waarbij de hoogte van het ouderdomspensioen wordt berekend op grond van het laatstverdiende salaris.
Embedded optie
Een embedded optie is een in een andere belegging verwerkte optie.
Emerging markets
Emerging markets zijn regio's die in het verleden achtergebleven zijn in hun economische ontwikkeling maar waarvan de vooruitzichten goed zijn.
Emissie
Een emissie is de uitgifte van nieuwe verhandelbare effecten.
Erkend Hypotheekadviseur
Erkend Hypotheekadviseur is een soort keurmerk voor hypotheekadviseurs.
Euribor
Euribor is het rente tarief waartegen banken elkaar leningen in euro's verstrekken.
Eurobond
Een eurobond is een obligatielening waarbij de valuta van de obligatie niet overeenkomt met de valuta van het land van herkomst van de uitgevende instelling.
Euronext
Euronext is de naam van de Europese beurs waaronder de Amsterdamse Beurs ook valt.
Europese Centrale Bank
De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank voor de Europese gemeenschappelijke munt, de euro.
Ex dividend
Een aandeel noteert ex dividend als de onderneming op de vorige handelsdag dividend ter beschikking heeft gesteld.
Excedentregeling
In veel pensioenregelingen is de pensioengrondslag gemaximeerd. Een excedentenregeling is bedoeld voor werknemers met een salaris dat boven het maximum van de prepensioenregeling ligt.
Executiepercentage
Het executiepercentage wordt berekend door het gewenste hypotheekbedrag te delen door de executiewaarde van de woning.
Executiewaarde van de woning
De executiewaarde is de waarde die een huis naar verwachting op zal brengen bij gedwongen verkoop.
Exercise van een optie
Exercise van een optie staat voor het uitoefenen van een optierecht. Bij een call-optie betekent dit dat de koper van de optie de onderliggende waarde zal opvragen (kopen tegen de uitoefenprijs). Bij een put-optie zal de koper van de optie de onderliggende waarde leveren (verkopen tegen de uitoefenprijs).
Expiratie
Expiratie is het aflopen van een derivaat. Deze term wordt ook wel gebruikt als synoniem voor de expiratiedag ("de koersen stegen op expiratie").
Expiratiedatum
De expiratiedatum is de datum waarop een derivaat expireert, of te wel ophoudt te bestaan.
Expireren
Expireren betekent aflopen. Deze term wordt in de beleggingswereld vooral gebruikt om het aflopen van derivaten aan te geven.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,20 %
5 jaarObvion3,67 %
10 jaarLloyds Bank4,09 %
15 jaarTulp4,19 %
20 jaarTulp4,19 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 22-9-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening