Financiële woordenlijst: F
FED
FED is de afkorting van Federal Reserve Board: het hoogste bestuursorgaan van de Amerikaanse Centrale Bank.
Fictieve deelnemersjaren pensioen
Onder fictieve deelnemersjaren worden de jaren verstaan waarin een werknemer niet in dienst was van een werkgever, maar die wel meetellen bij de pensioenopbouw bij die werkgever.
Financiële Termijnmarkt Amsterdam
De Financiële Termijnmarkt Amsterdam (FTA) is de beurs in Amsterdam waar futures worden verhandeld.
Financieringsbeding
Het financieringsbeding is een ontbindende voorwaarde die opgenomen kan worden in een koopcontract van een woning, waarbij de koper van de koop van een woning af kan zien als hij de financiering niet rond kan krijgen.
Financieringskosten
Alle kosten die bij behoren bij de financiering van een woning. Denk hierbij aan taxatiekosten, afsluitkosten en notariskosten.
Flexibel pensioen
Een flexibel pensioen is een pensioen waarbij men binnen een bepaalde marge zelf kan bepalen of men eerder dan wel later stopt met werken.
Floater obligatie
Een floater is een obligatie met een variabele couponrente. Vaak is de couponrente gekoppeld aan een markttarief (bijv. een staatslening of Euribor).
FOK
FOK is de afkorting van Fill or Kill. Dit is een effectenorder waarbij de volledige order direct uitgevoerd dient te worden of - als dit niet mogelijk is - direct dient te vervallen.
Fondscode
Een fondscode is een administratiecode die door de effectenbeurs wordt toegekend aan genoteerde effecten.
Forfait
Een forfait is een vaste, vooraf bepaalde som of tarief.
Franchise pensioen
In pensioenregelingen wordt rekening gehouden met het feit dat de deelnemer na pensionering AOW krijgt. Daarom wordt geen pensioen opgebouwd over het hele salaris, maar wordt er van het salaris een bedrag afgetrokken. Die aftrek heet de franchise.
Frankrijkhypotheek
Onder een Frankrijkhypotheek verstaan wij een hypothecaire financiering van een huis in Frankrijk door een Nederlandse hypotheekinstelling.
Front running
Front running is het aankopen of verkopen van effecten (vaak aandelen) met voorkennis van een grote toekomstige transactie.
FTA
FTA is de afkorting van Financiële Termijnmarkt Amsterdam.
Fundamentele analyse
Fundamentele analyse is een analysemethode waarbij de analist (belegger) door het analyseren van bedrijfsgegevens probeert de toekomstige koersontwikkeling van een aandeel te voorspellen.
Future
Een Future is de Engelse term voor een termijncontract waarin twee partijen afspreken een bepaalde onderliggende waarde te kopen of verkopen op een vooraf afgesproken tijdstip in de toekomst tegen betaling van een vooraf bepaalde prijs.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,16 %
5 jaarABN AMRO3,86 %
10 jaarTulp4,11 %
15 jaarTulp4,28 %
20 jaarTulp4,28 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 29-11-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening