A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
LEVENSVERZEKERING
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Gezondheidsverklaring
Wat is een gezondheidsverklaring?
Een gezondheidsverklaring is een uitgebreide lijst met vragen die te maken hebben met uw gezondheid. Op het moment dat u een verzekering aanvraagt waarbij uw gezondheid een rol speelt, dient u meestal een gezondheidsverklaring in te vullen. Denk hierbij aan een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het doel van deze gezondheidsverklaring is de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen te bepalen of de door u aangevraagde verzekering kan worden aanvaard. De medisch adviseur kijkt dus of u wat betreft uw gezondheid een aanvaarbaar risico bent voor de maatschappij.
Welke vragen worden gesteld bij een gezondheidsverklaring?
Op de gezondheidsverklaring worden onder andere vragen gesteld over uw huidige fysieke gesteldheid (gewicht, lengte), uw leefgedrag (roken, drinken), uw werk, uw medisch verleden en in het verleden ook het medisch verleden van uw naaste familie (ivm erfelijke aandoeningen). Het hangt van het type verzekering af waar de medisch adviseur bij zijn beoordeling de nadruk op zal leggen. Zo kan een zwak gehoor of een slechte rug bij overlijdensrisicoverzekering onbelangrijk zijn, waarbij het bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering juist soms zeer relevant kan zijn.
Downloaden standaard gezondheidsverklaring
Het Verbond van Verzekeraars hanteert een standaard gezondheidsverklaring. Deze is per oktober 2011 herzien. U kunt deze standaard gezondheidsverklaring en een toelichting hieronder downloaden. Daarvoor heeft u het programma Adobe Acrobat 3.0 of hoger nodig. Heeft u geen Acrobat Reader? Dan kunt u dat hier eenvoudig downloaden.

Downloaden standaard gezondheidsverklaring
Downloaden toelichting standaard gezondheidsverklaring
Ga terug
Online premie levensverzekering berekenen