Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
verzekeringen
Gepubliceerd op: 8-3-2018 om 09:02

Het is alweer bijna 15 jaar geleden dat de woekerplisaffaire in het nieuws kwam. In 2007 schreef ik hier een boek over. In dit boek stond de woekerpolis formule. Ik ben er niet trots op maar ik ben de eerste en enige in Nederland die deze formule kenbaar heeft gemaakt. Zelfs Zembla had interesse om een dagje te komen filmen over deze polissen. In 2012 heb ik hier nogmaals een uitgebreide column over geschreven hoe de kosten precies berekend moeten worden als er sprake is van een woekerpolis.

Zelf beleggingspolissen afgesloten

Als hypotheekadviseur heb ik ook talloze beleggingspolissen afgesloten waarbij diverse kosten niet bekend waren. Prive heb ik ook zo’n polis afgesloten. Betreffende mijn klanten heb ik vanaf 2007 diverse jaren gewaarschuwd voor deze polissen en gevraagd of zij nadere uitleg wilde hebben. Met veel van mijn klanten heb ik rond de tafel gezeten vanwege mijn zorgplicht.

Zorgplicht verzekeraars

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ook de afgelopen jaren de maatschappijen die deze polissen hebben verkocht, verzocht om hun zorgplicht na te komen. Schrik niet, maar dus 15 jaar later komen de maatschappijen pas in actie om hun klanten te benaderen. Zij doen dit eerst met een brief en daarna telefonisch.

Afhandeling door Allianz

Aangezien ik ook een polis heb lopen bij Allianz heb ik ook een leuke brief gehad. Hierna was het afwachten op een telefoontje. Een maand later ging de telefoon. Allianz wilde weten of ik de polis liet doorlopen en waarom. Ik gaf aan dat ik de polis wilde laten doorlopen. Ik vertelde ook nog even dat ik zelf adviseur ben die ook deze polissen had afgesloten voor mijn klanten. Hierna was het gesprek snel ten einde.

Een week na het gesprek kreeg ik een mooie brief van Allianz. Tot mijn grote verbazing stond het volgende in de brief:

U heeft de mogelijkheden voor uw verzekering goed overwogen en een keuze gemaakt. Wij hebben van u of via uw financieel adviseur de volgende reactie ontvangen. U heeft er voor gekozen om uw beleggingsverzekering ongewijzigd te laten. Als reden geeft u aan, omdat u vindt dat een alternatief product voor u niet voldoende verbetering geeft.

Klant en AFM niet serieus genomen

Vooral de laatste zin is natuurlijk totale onzin. Ik ben van mening dat een maatschappij zelf met een alternatief moet komen en niet een klant of adviseur. Ook ben ik van mening dat Allianz minimaal 10 jaar te laat is met deze actie. Zij tonen aan met deze algemene brief dat zij de klant niet serieus nemen. Ook nemen zij met deze reactie de AFM in de ootje. Zij geven namelijk aan de AFM door wat in de brief staat. Helaas is de werkelijkheid anders en niet wat in de brief staat.

Misstanden in de financiële branche

Toevallig had de AFM mij gemaild of ik wilde mee werken over 'misstanden' in de branche. Gewoon weer even een gesprek. Ik heb dit vaker gedaan met de AFM omdat ik vind als columnist dat er nog steeds veel verbeterd kan worden. Natuurlijk heb ik mijn brief aangekaart bij de AFM.

Aangemaakt door Albertsex op 21-06-2018 04:56

The prostate is a vital section of a male's the reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate gland is located just before the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really really irritating and inconvenient for your patient as his urinary method is directly affected. The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate. Prostate infection, also referred to as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 years of age. Infections in the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia. Acute bacterial prostatitis is the least common of all forms of prostate infection. It is brought on by bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling. Chronic bacterial prostatitis is often a condition connected with a particular defect in the gland as well as the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be brought on by trauma on the urinary tract or by infections from the rest in the body. A patient may experience testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal in the prostate defect followed by the utilization antibiotics and NSAIDs to deal with the soreness. Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not yet to establish what causes these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and heavy lifting may cause these infections. Maintaining a Healthy Prostate To prevent prostate diseases, a proper weight loss program is important. These are some with the actions you can take to keep your prostate healthy. 1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for overall health and it will also maintain your urinary track clean. 2. Some studies advise that a couple of ejaculations per week will assist you to prevent prostate type of cancer. 3. Eat red meat in moderation. It has been shown that consuming over four meals of beef a week will raise the risk of prostate diseases and cancer. 4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients necessary for prostate health. The most critical measure to take to make sure a normal prostate is usually to opt for regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you must opt for prostate examination one or more times 12 months.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.