Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 28 augustus 2020, 08:12
#sparen #huizenmarkt #hypotheek #belasting #beleggen

Het duurt nog even voordat het Prinsjesdag is - de derde dinsdag van september. Ondertussen komen er al veel berichten naar buiten over de plannen van het kabinet. Die zijn niet officieel door de overheid bevestigd, maar bronnen in Den Haag geven wel een beeld. Een kort overzicht van de plannen zoals die er tot nu toe uit lijken te zien:

  • lagere inkomstenbelasting
  • hypotheekrenteaftrek blijft op koers
  • overdrachtsbelasting: starter 0%, belegger 8%
  • spaartaks: meer belastingvrij vermogen
  • belastingen voor bedrijven en zzp'ers
  • zorgbonus, schuldsaneringsfonds en investeringsfonds

Lagere inkomstenbelasting

Zo wil het kabinet voor volgend jaar een verlaging van de inkomstenbelasting doorvoeren. Dat moet ervoor zorgen dat we meer overhouden in onze portemonnee. Deze lastenverlichting zou worden vormgegeven door een lager tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting plus een verhoging van de arbeidskorting.

Hypotheekrenteaftrek blijft op koers

Eerder deze week meldden we dat minister Hoekstra van Financiën sterk pleitte voor een snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek - om een goede indruk te maken in Brussel. Hij lijkt niet zijn zin te krijgen: de VVD en andere coalitiepartijen voelen er weinig voor.

Overdrachtsbelasting: starter 0%, belegger 8%

Om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren is het plan om de overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. Wie tussen de 18 en 35 jaar oud is hoeft bij de aankoop van een woning eenmalig niet de 2% overdrachtsbelasting te betalen. 

Huis kopen door starters

Ongelijke concurrentiestrijd op de woningmarkt

Aan de andere kant moeten beleggers ruim meer gaan afrekenen bij de koop van een beleggingspand. Wie een huis koopt naast de eigen woning gaat 8% overdrachtsbelasting betalen. Zo hoopt het kabinet de ongelijke concurrentiestrijd tussen starters en beleggers op de woningmarkt een beetje recht te trekken.

Spaartaks: meer belastingvrij vermogen 

De belastingheffing in box 3 wordt ook aangepast: de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing wordt volgens de plannen behoorlijk verhoogd: van €30.846 nu naar €50.000 per persoon volgend jaar. Wie een groter vermogen heeft moet daarentegen over het deel boven de vrijstelling een hogere belasting gaan betalen.

Belastingen voor bedrijven en zzp'ers

Dan het bedrijfsleven - wat gaat daar veranderen in de belastingen? Ook hier lijkt het kabinet behoorlijke koerswijzigingen door te voeren.

Minder belasting voor MKB

De belastingheffing voor bedrijven gaat ook veranderen. Het hoogste tarief voor de vennootschapsbelasting wordt toch niet verlaagd (dat was wel het plan), terwijl het lage tarief wel omlaag gaat - en het bedrag waarvoor dat lage tarief geldt wordt de komende twee jaar verdubbeld. Ook gaat het kabinet extra maatregelen nemen om belastingontwijking door multinationals moeilijker te maken.

Belastingen voor bedrijven

Fiscaal voordeel zzp'er daalt verder

De zzp'er krijgt een verlaging van het fiscaal voordeel voor de kiezen. De zelfstandigenaftrek - de belangrijkste aftrekpost voor freelancers - gaat nog verder omlaag dan al gepland was. Hiermee wil het kabinet iets doen aan de 'doorgeschoten flexiblisering': door het grote fiscale voordeel ten opzichte van loondienst zouden teveel mensen kiezen voor het werken als freelancer.

Zorgbonus, schuldsaneringsfonds en Wopke-Wiebes investeringsfonds

Tot slot zouden alle zorgmedewerkers nog een eenmalige bonus van €500 krijgen in 2021, komt er een schuldsaneringsfonds om mensen met ondraaglijke schulden te helpen en komt er een pot van € 20 miljard voor structurele investeringen in de Nederlandse economie (onderzoek, innovatie en infrastructuur). 

Nog niets definitief

Nogmaals: van deze plannen is nog niets definitief. Pas op Prinsjesdag weten we precies wat het kabinet aan belastingplannen voorstelt - daarna kunnen die nog steeds aangepast worden tijdens de behandeling ervan in het parlement.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.