Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 14 oktober 2020, 11:31
#zorgverzekering

Sinds 2013 bestaat het programma Zinnige Zorg. Doel van het programma is om zorg die niet aantoonbaar zinvol is zo veel mogelijk te schrappen uit de dekking van de basisverzekering. De Rekenkamer heeft de resultaten van het programma onderzocht en komt tot een harde conclusie: het programma werkt niet. Het advies van de Rekenkamer is duidelijk: kies voor een fundamenteel andere aanpak of stop ermee.

Wat houdt het programma in?

Het programma Zinnige Zorg is een besparingsprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het Zorginstituut. Het programma loopt sinds 2013. Naast dit programma is inmiddels een nieuw programma geïntroduceerd, Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Beide programma's hebben als doelstelling om "onzinnige zorg" zo veel mogelijk te schrappen uit de basisverzekering. Dit is belangrijk om de kostenstijging van de zorg in de hand te houden. Het idee is dat we in Nederland verplicht zijn om een basisverzekering af te sluiten en dat de premies die we daarvoor betalen alleen gebruikt moeten worden voor zorg die zowel effectief als noodzakelijk is.

Onderzoek Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft het programma onderzocht en komt tot de conclusie dat het programma niet goed werkt. De beoogde besparingen worden bij lange na niet gehaald en de gedefinieerde verbeterpunten voor gepaste zorg hebben nog nauwelijks bijgedragen aan meer gepast gebruik van zorg. De conclusie van de Rekenkamer is duidelijk: stoppen met het programma of kies voor een fundamenteel andere aanpak. Volgens de Rekenkamer heeft het programma alleen zin als het veel concreter van opzet wordt en als er scherp wordt gestuurd op vermindering van niet-gepast gebruik van zorg.

Zorgkosten en zorgpremies

Dat er bespaart moet worden op de zorgkosten is duidelijk. In de afgelopen 10 jaar zijn de zorgkosten enorm gestegen. Dat zien we ook terug in de premies voor de zorgverzekeringen: die zijn fors omhoog gegaan. Ook voor het komende jaar verwacht het kabinet een stijging van de zorgpremies. Hoe hoog die stijging uitvalt weten we nu nog niet. De zorgpremies mogen de zorgverzekeraars zelf bepalen. De zorgpremies voor 2021 moeten uiterlijk 12 november bekendgemaakt worden. Tot nu heeft alleen DSW (incl. InTwente) de premies bekendgemaakt. Bij DSW bedraagt de stijging van de basispremie 6,50 euro per maand. Een forse verhoging dus!

Zodra de andere verzekeraars de premies voor 2021 bekendmaken, zullen wij die verwerken in onze vergelijking van de basispremies voor 2021.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.