Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 10 februari 2021, 07:59
#belasting

De Consumentenbond geeft aan dat consumenten mogelijk veel geld mislopen doordat ze niet de toeslagen claimen waar ze recht op hebben. Dat komt in de ogen van de bond door gebrekkige informatie van de Belastingdienst.

Meer mensen hebben recht op toeslagen

De regels rondom het kindgebonden budget en de huurtoeslag zijn per 1 januari 2020 aangepast. Daardoor hebben veel meer mensen dan daarvoor recht op een overheidsbijdrage in de kosten die ze maken voor hun kinderen of hun huurwoning.

Kindgebonden budget

Voor het kindgebonden budget geldt dat het maximale inkomen om voor die toeslag per 1 januari 2020 behoorlijk gestegen is. Het logische gevolg daarvan was dat veel meer ouderparen recht kregen op die bijdrage van de overheid. Volgens de Consumentenbond gaat het om ruim 300.000 stellen die gemiddeld € 610 konden krijgen aan kindgebonden budget in 2020. Veel van hen hebben hier geen gebruik van gemaakt.

Huurtoeslag

Ook bij de huurtoeslag geldt dat meer mensen hierop recht hebben sinds 1 januari 2020. Voorheen gold een harde grens voor het wel of niet recht hebben op deze verzachting voor de maandelijkse huur. Inmiddels is het zo dat het recht op huurtoeslag niet in één keer wegvalt als je meer verdient dan de grens. De toeslag wordt nu langzaam afgebouwd naarmate het inkomen hoger is. Dat zorgt ervoor dat veel meer mensen nu recht hebben op huurtoeslag. Ook hier geldt dat lang niet alle huurders dit weten en veel van hen daardoor geld mislopen - tot wel € 2.000 per jaar.

Bereken je recht op toeslagen

Gebrekkige informatie van de Belastingdienst

De Consumentenbond wijt de misgelopen toeslagen aan gebrekkige informatie vanuit de Belastingdienst.

124.400 brieven verstuurd

De Belastingdienst geeft aan 124.400 brieven te hebben gestuurd naar mensen die in 2020 mogelijk voor het eerst in aanmerking zouden komen voor een toeslag. In de ogen van de bond maakte die brief niet duidelijk om welke (grote) bedragen het gaat. Bovendien zouden brieven niet altijd bij de juiste mensen aankomen.

Toeslagen met terugwerkende kracht aanvragen

Wat nu als consumenten vorig jaar recht hadden op een toeslag, maar deze niet hebben aangevraagd? Is het recht dan verspeeld? Gelukkig niet. Zij kunnen hun toeslagen alsnog met terugwerkende kracht aanvragen. 

Hoe vraag je toeslag aan?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.