Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 21 april 2022, 08:50
#sparen #belasting #beleggen

De belasting over vermogen is een heet hangijzer voor de regering. De rechters hebben duidelijk gemaakt dat de huidige manier van belastingheffing in box 3 niet rechtmatig is: er moet een nieuw systeem komen én spaarders moeten worden gecompenseerd. De afgelopen week kwam er op beide punten meer informatie naar buiten.

Contourennota over nieuwe belasting van vermogen

Staatssecretaris Van Rij (van Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de hoofdlijnen van het nieuwe box 3-stelsel. Dat moet gebaseerd gaan worden op het belasten van werkelijk rendement in plaats van het huidige fictieve rendement. Die Kamerbrief bevat een contourennota: het nieuwe stelsel is nog niet uitgekristalliseerd, wel zijn de grote lijnen uiteen gezet.

Vermogensaanwasbelasting

Het voorgestelde systeem lijkt op het eerste gezicht eenvoudig: een vermogensaanwasbelasting. Daarbij gaat de burger belasting betalen over alle daadwerkelijke inkomsten uit vermogen: werkelijke rente, werkelijke dividenden, werkelijke huurinkomsten, maar ook waardestijging zal daarbij belast worden.

Belasting berekenen

Waardestijging belasten en verliesverrekening

Met name het belasten van waardestijging is in de uitvoering behoorlijk complex - voor zowel de Belastingdienst als de belastingplichtige. In het plan is ook de mogelijkheid tot verliesverrekening opgenomen: wie verlies maakt op vermogen kan daarover belasting terugkrijgen.

Compensatie teveel betaalde spaartaks

Afgelopen dinsdagavond was er een Kamerdebat over de compensatie van teveel betaalde spaartaks in de periode 2017-2020. Het gaat daarbij vooral om de vraag wie er gecompenseerd wordt: alleen de belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt, of alle burgers die belasting hebben betaald over vermogen? Deze afweging maakt een enorm verschil in de kosten van de compensatie: van ca 4 miljard euro tot wel 12 miljard. 

Besluit naar eind 2022

Het kabinet wil het besluit over de mensen die geen bezwaar maakten voor zich uit schuiven. Ergens in de komende zes maanden wordt een nieuw arrest van de Hoge Raad verwacht, waaruit zal blijken of deze de compensatie verplicht stelt. Na dat arrest kunnen het kabinet en de Tweede Kamer besluiten of ze deze groep gaan compenseren, en waar de daarvoor benodigde miljarden vandaan moeten komen.

Problemen bij Belastingdienst

Buiten de vraag omtrent de financiering spelen er ook grote zorgen rondom de Belastingdienst. Kan deze zo'n grote hersteloperatie wel aan? 

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.