Financiële woordenlijst: D
Dagorder
Een dagorder is een order die op de beurs geplaatst wordt waarbij de order uitsluitend gedurende die handelsdag uitgevoerd mag worden.
Dagrente
Rente zoals die op een bepaalde dag geldt.
Dalrentegarantie
Dalrentegarantie is een constructie waarbij een hypotheekinstelling u de laagste hypotheekrente aanbiedt die gold in de periode tussen acceptatie van de hypotheekofferte en het transport van de hypotheekakte.
De Nederlandsche Bank
De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland.
Deelnemer pensioenfonds
Een deelnemer van een pensioenfonds is een medewerker die door zijn werkgever is aangemeld bij een pensioenfonds en waarvoor door het pensioenfonds een pensioen wordt opgebouwd.
Deelnemersjaren
Onder deelnemersjaren verstaan wij het aantal jaren dat de werknemer heeft doorgebracht als deelnemer aan een pensioenregeling.
Deelnemersraad
De deelnemersraad is een orgaan binnen een pensioenfonds dat de actieve deelnemers en de gewezen deelnemers van dat pensioenfonds vertegenwoordigt.
Deeltijdpensioen
Binnen sommige pensioenregelingen kan een deelnemer ten dele stoppen met werken en voor die uren vervroegd met pensioen gaan. Hiervoor ontvangt de deelnemer dan een deeltijdpensioen.
Deep out-of-the-money optie
Een deep out-of-the-money optie optie is een optie die nog ver af zit van intrinsieke waarde. Bij een call optie op een aandeel is dat bijvoorbeeld een optie met uitoefenprijs van 20 wanneer het aandeel 10 noteert.
Deep-in-the-money optie
Een deep-in-the-money optie is een optie met veel intrinsieke waarde. Bij een call optie op een aandeel is dat bijvoorbeeld een optie met uitoefenprijs van 10 wanneer het aandeel 20 noteert.
Defensieve aandelen
Defensieve aandelen zijn aandelen die verhoudingsgewijs niet zo gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de economische cyclus of conjunctuur.
Deflatie
Deflatie is het dalen van het algemeen prijspeil waardoor je met een bepaalde hoeveelheid geld steeds meer kunt kopen.
Dekkingseisen voor opties
Beleggers die ongedekt opties schrijven, lopen een financieel risico. Vanwege dit risico stelt de beurs dekkingseisen in de vorm van een margin.
Dekkingsgraad
Onder de dekkingsgraad van een pensioenfonds verstaan wij de verhouding tussen de contante waarde van de op dat moment geldende pensioenaanspraken en het aanwezige vermogen.
Delta van een optie
De delta van een optie geeft aan hoeveel de waarde van de optie naar verwachting zal veranderen op het moment dat koers van de onderliggende waarde veranderd.
Deposito
Een deposito is een een spaarvorm waarbij het spaarbedrag voor een bepaalde tijd vastgezet wordt tegen een vast rentepercentage. De spaarder kan tussentijds niet over het geld beschikken en bijstorten is ook niet mogelijk.
Depotrente
Bij de koop van een nieuwbouwhuis en bij een verbouwing wordt het deel dat bestemd is voor de toekomstige bouwtermijnen door de hypotheekinstelling meestal in een bouwdepot gestort. Zolang dit geld nog niet is gebruikt, ontvangt u over het saldo van het bouwdepot een rentevergoeding. Deze rente wordt depotrente genoemd.
Depreciatie van een valuta
Depreciatie is een waardevermindering van een valuta als gevolg van vraag en aanbod op de valutamarkt.
Derivaat
Een derivaat is een verzamelnaam voor een groot aantal afgeleide producten. Belangrijkste kenmerken van een derivaat zijn de beperkte levensduur en het feit dat de waarde van het derivaat van de waarde van een onderliggende waarde.
Devaluatie van een valuta
Een devaluatie is een waardedaling van een valuta dankzij het ingrijpen van de monetaire autoriteiten.
DGA
DGA is de afkorting van directeur-grootaandeelhouder.
Dienstjarenstelsel
Een dienstjarenstelsel is een eindloonregeling (ouderdomspensioen) waarbij hogere pensioenaanspraken alleen verleend worden over de jaren waarin de werknemer deelnemer was aan de pensioenregeling.
Directeur-grootaandeelhouder
Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een werknemer in het bedrijf waarvan hij of zij minimaal 5% van de aandelen bezit.
Disagio
Een disagio ontstaat als de uitgifteprijs van een aandeel lager is dan de nominale waarde.
Dividend
Dividend is dat deel van de winst van een bedrijf dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders van de onderneming.
Dividendrendement
Het dividendrendement wordt berekend door de dividenduitkering (meestal in een jaar) te delen door de koers van het aandeel.
DNB
DNB is de afkorting van De Nederlandsche Bank.
Doorlopende order
Een doorlopende order is een order die op de beurs geplaatst wordt waarbij er geen einddatum voor uitvoering van die order meegegeven wordt. De order blijft geldig totdat deze is uitgevoerd of totdat de opdrachtgever de order geannuleerd heeft.
Doorrrollen van een optie
Het doorrollen van een optie houdt in dat een positie in een kortlopende optieserie gesloten wordt en tegelijkertijd een nieuwe positie in een langer lopende optieserie geopend wordt.
Doorsneepremie
Onder een doorsneepremie verstaan wij hier een pensioenregeling waarbij de pensioenpremie voor iedereen gelijk is.
Dow Jones Index
De Dow Jones Index - volledig Dow Jones Industrial Average index - is de meest bekende Amerikaanse aandelenindex. De Dow Jones index bestaat uit 30 van Amerika's grootste bedrijven.
Drempelrente
Drempelrente is een andere naam voor de bandbreedte renteconstructie.
DSI
DSI is de afkorting van Dutch Securities Institute.
Dual listing
Engelse term waarmee bedoeld wordt dat een aandeel van een onderneming een beursnotering heeft op meerdere effectenbeurzen.
Dunne markt
Er wordt gesproken van een dunne markt als er weinig vraag en aanbod is.
Dutch Securities Institute
Het Dutch Securities Institute (DSI) is een instantie die de kwaliteit en de integriteit van personen die werkzaam zijn binnen de Nederlandse effectenbranche bevordert en bewaakt.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,25 %
5 jaarABN AMRO3,86 %
10 jaarABN AMRO4,14 %
15 jaarLloyds Bank4,33 %
20 jaarTulp4,34 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 28-11-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening