Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Stappenplan maximale hypotheek berekening

Op deze site kunt u de maximale hypotheek berekenen. Bij deze maximale hypotheek berekening wordt een aantal stappen doorlopen. Hieronder zetten wij deze stappen voor u op een rij.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Bepalen (hoogste) toetsinkomen

Voor de berekening van de maximale hypotheek is de eerste stap het bepalen met welk inkomen gerekend mag worden. In vakjargon wordt het inkomen waarmee gerekend mag worden het toetsinkomen genoemd. Feitelijk het inkomen waarmee de maximale hypotheektoets door hypotheekbanken uitgevoerd wordt.

Toetsinkomen en de maximale hypotheek

Bepalen toetsrente

Bij het bepalen van de maximale hypotheek speelt de hypotheekrente een belangrijke factor. Des te hoger de rente, des te moeilijker de rentelasten betaalbaar worden. Daar houden hypotheekbanken onder andere rekening mee door bij hogere rentes aangepaste woonquotes te hanteren en vice versa. Ook wordt er bij korte rentevaste periodes een minimum rente gehanteerd, ook al is de daadwerkelijke rente lager: de toetsrente.

Toetsrente en de maximale hypotheek

Bepalen woonquote

Nadat het toetsinkomen en de toetsrente zijn bepaald, volgt de stap waarin bepaald wordt wat de woonquote is. Om echter het begrip toetsrente goed te kunnen begrijpen, is uitleg van de woonquote noodzakelijk; oftewel hoeveel daadwerkelijk betaald mag worden aan woonlasten. Dit gebeurt door het toepassen van de woonquote.

Woonquote en de maximale hypotheek

Berekenen maximale hypotheek

Wanneer de 3 stappen van het bepalen van het toetsinkomen, toetsrente en de woonquote tenslotte zijn voltooid, kan de maximale woonlast berekend worden, waaruit de berekening van de maximale hypotheek voortvloeit.

De maximale hypotheek berekening inclusief cijfermatige onderbouwing

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.